Alfa-college, Drenthe College, Berufsbildende Schulen Lingen Osnabrück ondertekenen intentieverklaring

ROC Alfa-college, Drenthe College en de Berufsbildende Schulen (BBS) in Lingen en Osnabrück (Westenberg) hebben 25 juni een handtekening gezet onder een samenwerkingsverband op het Alfa-college in Groningen aan de Boumaboulevard. Met deze intentieverklaring spreken de onderwijsinstellingen de intentie uit voor toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs. Te denken aan het verkennen van de mogelijkheden om studenten voor te bereiden en op te leiden voor de Europese markt, uitwisseling van docenten, gezamenlijk projecten schrijven en ontwikkelen etc.

Drentse Duitslandagenda

De intentieverklaring is een gezamenlijk belang. Dit resultaat van de Drentse Duitslandagenda draagt bij aan een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren gestimuleerd worden en beide onderwijsinstellingen zich inzetten om belemmeringen weg te nemen, in dit geval voor studenten.

Ondertekening
De intentieverklaringen zijn ondertekend door Christien de Graaff (lid CvB ROC Alfa-college), Albert Bruins Slot (voorzitter CvB Drenthe College), Petra Niewiera (Directeur BBS Lingen Agrar und Soziales), Hans-Jürgen Grosse (Directeur BBS Lingen Wirtschaft), Jürgen Korte (Directeur BBS Lingen Technik und Gestaltung) en Franz Josef Papenbrock (Directeur Berufsschulzentrum am Westenberg-Osnabrück).

NHL Stenden Hogeschool en Hochschule Osnabrück
Op 14 februari jl. tekenden NHL Stenden Hogeschool en Hochschule Osnabrück ook al een intentieverklaring. Beide onderwijsinstellingen spraken de intentie uit voor toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van zorg, techniek en euregionaal opleiden.

Terug naar overzicht