De Program Board geeft richting en zet strategische lijnen uit die leiden tot acties vanuit het programmabureau van Dutch TechZone. De Program Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Leden Program Board