Het programmabureau van Dutch Techzone stimuleert samenwerking en draagt bij door deskundigheid te leveren en mee te werken in projecten die bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio. Dutch Techzone werkt nauw samen met de kennis- en innovatie adviseurs van Kennispoort Drenthe. Innovatie- en kennismakelaars van Kennispoort Drenthe halen concrete vragen in het bedrijfsleven op, ze schakelen zo nodig daarbij studenten (hbo én mbo) in en/of zorgen voor aanpassen of verrijken van curricula.