Biobased economy

Dutch TechZone is groene chemiepoort van Europa en is met het Emmtec Industry & Businesspark onderdeel van Chemport Europe. De focus in Dutch TechZone ligt op hightech ontwikkelingen en productie van (biobased) polymeren, composieten, vezels en garens. Het Emmtec Industry & Businesspark, in Emmen, is met 120 ha een van de grootste chemische niveau 6 (zware chemie) terreinen van Nederland.

Dutch TechZone investeert in startende ondernemers, in kwaliteit van ondernemerschap en het realiseren van groeiambities in een goed financieringsklimaat. Overheden denken mee met ondernemers en bureaucratische procedures worden zoveel mogelijk vermeden. Dutch TechZone heeft een sterke industriële basis met veel mogelijkheden voor Hightech systemen en materialen (HTSM) en biobased maakindustrie, vooral waar het gaat om groene vezelchemie.

De ondernemers en kennisinstellingen excelleren in kennis, innovatie en onderzoek rond groene kunststoffen. De lijnen met Nederlandse universiteiten zijn kort en grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland is vanzelfsprekend. Wat hier wordt ontwikkeld is baanbrekend. Fietspaden en klapbruggen van biocomposiet, polyester zonder aardolie, biobased kunststoffen voor de meubelindustrie en innovatie op innovatie rond oplossingen in 3D-printtechniek. Qua recycling zitten in de regio de grootste recyclers van noordwest Europa; hier wordt onder meer de grondstof geleverd voor 100% gerecyclede flessen voor mineraalwater.

Wat willen we bereiken?

Dutch TechZone wil uitgroeien tot het centrum voor innovatie op het gebied van (groene) vezels, garens en composieten en polymeren. Bedrijven en kennisinstellingen willen samen de hotspot worden voor innovatie in de kunststofsector. De transitie naar verduurzaming en vergroening moet de komende jaren volop vorm krijgen. Het betekent dat aan biobased (op biomassa gebaseerde) toepassingen wordt gewerkt. Verder is op het gebied van recycling een optimaliserings- en upgrade slag nodig. Dutch TechZone wil het bestaande bedrijvennetwerk Sustainable Product and Chemicals Cluster robuuster maken en uitbreiden met bedrijven binnen Dutch TechZone en ook (inter)nationaal.

Wat doen we daarvoor?

  • Dutch TechZone werkt aan een sterke kennisinfrastructuur en een geheel van doorlopende onderwijslijnen van primair onderwijs naar mbo, hbo en master. De regio beschikt over een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (Drenthe college) en een Center of Expertise waarin een aantal lectoren van Stenden University met die van Windesheim samenwerken. Deze infrastructuur moet verder opgeschaald worden met meer lectoren, onderzoekers en studenten en ook met een krachtiger doorstroom van onderop.
  • Dutch TechZone wil alle apparatuur op labniveau bundelen in een SPIC constructie: Sustainable Polymer Innovation Cluster. Dit specifieke cluster wil zich richten op de productie van diverse soorten duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel fossiele plastics zijn die worden gerecycled als biopolymeren. Innovatie is broodnodig voor de Nederlandse kunststofindustrie. Prijsconcurrentie is vrijwel geen optie.
  • Dutch TechZone investeert in kennis en innovatie door gebruikmaking van een Taskforce Groene chemie/BBE. De Taskforce bestaat uit 5 innovatiemakelaars/bedrijfskundigen die de bedrijven kunnen helpen en adviseren bij alle voorkomende vraagstukken: van primair (bio)chemischie innovatie en technisch-bedrijfskundige vraagstukken tot en met financiering en funding. Doel is meer werkgelegenheid creëren en een sterker innovatief klimaat.

Wie werken samen?

De samenwerking is per definitie in triple helix verband; ondernemers, onderwijs en overheden werken nauw samen. In een speciale programmaorganisatie hebben vertegenwoordigers vanuit deze partijen zitting. Ook NOM, SUSPACC en Emmtec zijn vertegenwoordigd. De organisatie werkt samen met diverse chemie- en BBE-bedrijven die geen lid zijn van SUSPACC.

Er zijn goede contacten met de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit over diverse onderwerpen en projecten. Voor financiering lopen er Interreg Va projecten en zijn er grote EFRO subsidieaanvragen in voorbereiding.

In Chemport Europe verband wordt samengewerkt met het Groningse cluster in Delfzijl/Eemshaven en met de stad Groningen (RUG en ZAP). Deze samenwerking is primair gericht op internationale positionering en acquisities.

Stand van zaken 11 juni 2018:

  • Jaarplan Chemie/BBE is tijdig vastgesteld door zowel het Bedrijvennetwerk SUSPACC als de overheden. Voor het jaar 2018 is dit plan geheel vraaggestuurd opgezet en samen met de bedrijven opgesteld.
  • Er is uitbreiding van het netwerk voorzien dit jaar, waarmee het van 8 naar 10 bedrijven groeit. In 2019 is verdere groei voorzien.
  • Er zijn ondertussen een vijftal grotere EFRO aanvragen in de maak, onder begeleiding van ERAC en ASKA subsidieadviseurs. Dit gaat om vele miljoenen aan investeringen. Hiermee versterken we onze positie aanzienlijk in Nederland.
  • De samenwerking met onderwijs, Stenden/Greenpac en DC zal worden geïntensiveerd, dit is een actiepunt voor het najaar.
  • Ten slotte begint ook de samenwerking in Chemport verband, met Delfzijl / Groningen vorm en inhoud te krijgen (acquisitie en PR internationaal).

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer wil weten of kennis bij wil dragen?