Biobased economy

Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’.

Chemport Europe

Binnen Dutch TechZone is Chemical Cluster Emmen actief; dé groene chemiepoort van Europa. Het cluster is met het Emmtec Industry & Businesspark onderdeel van Chemport Europe, het gezamenlijke noordelijke chemiecluster. De focus in Chemical Cluster Emmen ligt op hightech ontwikkelingen en productie van (biobased) polymeren, composieten, vezels en garens. Het Emmtec Industry & Businesspark, in Emmen, is met 120 ha een van de grootste chemische niveau 6 (zware chemie) terreinen van Nederland.

Baanbrekende innovaties

De ondernemers en kennisinstellingen binnen Chemical Cluster Emmen excelleren in kennis, innovatie en onderzoek rond groene kunststoffen. De lijnen met Nederlandse universiteiten zijn kort en grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland is vanzelfsprekend. Wat hier wordt ontwikkeld is baanbrekend. Fietspaden en klapbruggen van biocomposiet, polyester zonder aardolie, biobased kunststoffen voor de meubelindustrie en innovatie op innovatie rond oplossingen in 3D-printtechniek. Qua recycling zitten in de regio de grootste recyclers van noordwest Europa; hier wordt onder meer de grondstof geleverd voor 100% gerecyclede flessen voor mineraalwater.

Goed ondernemersklimaat

Binnen het cluster investeert Dutch Techzone in startende ondernemers, in kwaliteit van ondernemerschap en het realiseren van groeiambities in een goed financieringsklimaat. Overheden denken mee met ondernemers en bureaucratische procedures worden zoveel mogelijk vermeden. Binnen Chemical Cluster Emmen heeft Dutch TechZone een sterke industriële basis met veel mogelijkheden voor Hightech systemen en materialen (HTSM) en biobased maakindustrie, vooral waar het gaat om groene vezelchemie.

Centrum voor innovatie in kunststofsector

Dutch TechZone wil bijdragen door het Chemical Cluster Emmen uit te laten groeien tot belangrijk centrum voor innovatie op het gebied van (groene) vezels, garens en composieten en polymeren. Bedrijven en kennisinstellingen willen samen de hotspot worden voor innovatie in de kunststofsector. De transitie naar verduurzaming en vergroening moet de komende jaren volop vorm krijgen. Het betekent dat aan biobased (op biomassa gebaseerde) toepassingen wordt gewerkt. Verder is op het gebied van recycling een optimaliserings- en upgrade slag nodig. Dutch TechZone draagt hier graag aan bij, ook (inter)nationaal.

Kennisinfrastructuur

Dutch TechZone werkt aan een sterke kennisinfrastructuur en een geheel van doorlopende onderwijslijnen van primair onderwijs naar mbo, hbo en master. De regio beschikt over een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (Drenthe college) en een Center of Expertise (Green PAC) waarin een aantal lectoren van NHL Stenden met die van Windesheim samenwerken. Deze infrastructuur moet verder opgeschaald worden met meer lectoren, onderzoekers en studenten en ook met een krachtiger doorstroom van onderop.

Dutch TechZone wil actief bijdragen aan de SPIC constructie: Sustainable Polymer Innovation Cluster. Dit specifieke cluster wil zich richten op de productie van diverse soorten duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel fossiele plastics zijn die worden gerecycled als biopolymeren. Innovatie is broodnodig voor de Nederlandse kunststofindustrie. Prijsconcurrentie is vrijwel geen optie.

Dutch TechZone heeft toegang tot de gebruikmaking van de Taskforce Groene chemie/BBE. Deze Taskforce bestaat uit een aantal innovatiemakelaars/bedrijfskundigen die de bedrijven kunnen helpen en adviseren bij alle voorkomende vraagstukken: van primair (bio)chemischie innovatie en technisch-bedrijfskundige vraagstukken tot en met financiering en funding. Doel is meer werkgelegenheid creëren en een sterker innovatief klimaat.

Samenwerking

De samenwerking is per definitie in triple helix verband; ondernemers, onderwijs en overheden werken nauw samen. In een speciale programmaorganisatie hebben vertegenwoordigers vanuit deze partijen zitting. Ook NOM, SUSPACC en Emmtec zijn vertegenwoordigd. De organisatie werkt samen met diverse chemie- en BBE-bedrijven die geen lid zijn van SUSPACC.

Er zijn goede contacten met de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit over diverse onderwerpen en projecten. Voor financiering lopen er Interreg Va projecten en zijn er grote EFRO subsidieaanvragen in voorbereiding.

In Chemport Europe verband wordt samengewerkt met het Chemical Cluster Delfzijl en met de stad Groningen (RUG en ZAP). Deze samenwerking is primair gericht op internationale positionering en acquisities.

Uw contactpersonen