HTSM

Veel Nederlandse maakbedrijven maken deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie: de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM).

Onder High Tech Systems & Materials verstaan we in algemene zin bedrijfsactiviteiten gericht op de ontwikkeling, productie en onderhoud van in onderstaande tabel genoemde systemen.

Het gaat hierbij niet alleen om het hele systeem maar ook alle subsystemen, componenten en materialen die onderdeel uit maken van het totaal.

Dutch TechZone ademt industrie en kan beschikken over veel vakmanschap. De regio beschikt over veel vakkrachten met specifieke, onderscheidende vakkennis en competenties op het gebied van mechatronica en materialen binnen HTSM op MBO- en HBO-niveau. Daarin onderscheidt zich de Dutch TechZone!

Wat willen we bereiken?

  • Dutch TechZone wil de aanwezige maakindustrie versterken en een uitstekende vestigingsregio zijn voor specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en daaraan verbonden servicebedrijven.

Wat doen we daarvoor?

  • Dutch TechZone wil  investeren in een upgrade van haar industriële ruggengraat en zorgen voor verankering en vernieuwing: verankering door clustervorming, vernieuwing via innovatieprojecten.
  • Dutch TechZone zet maximaal in op het sterk maken van haar hidden champions: groeiers opwerken tot een nieuwe tweede ruggengraat die op de industrie 4.0 leest is geschoeid. Daar moet het instrumentarium en de ondersteuningsinfrastructuur op zijn aangepast.
  • Opleiding en kennis stimuleren. Deze elementen stuwen HTSM excellentie.

Wie werken samen?

We werken nauw samen met de partners van de Dutch Techzone. Dat zijn de bedrijven, de 3 onderwijsinstellingen en de 4 gemeenten in de Dutch TechZone.

Stand van zaken 11 juni 2018

  • In beeld brengen van de maakindustrie
  • Clustervorming: partijen bij elkaar brengen en activiteiten organiseren
  • Bouw van relevante Supply Chain gericht op meer samenhang en kwaliteit in de productieketen zodat complexe productie mogelijk regionaal kan plaatsvinden.

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer wil weten of kennis bij wil dragen?

Cindy Elsman, telefoon 0523-289556, mail cindy.elsman@ommen-hardenberg.nl