HTSM

Veel maakbedrijven in Dutch TechZone behoren tot de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM). Onder HTSM verstaan we bedrijfsactiviteiten gericht op de ontwikkeling, productie en onderhoud van in onderstaande tabel genoemde systemen. Het gaat hierbij niet alleen om het hele systeem maar ook alle subsystemen, componenten en materialen die onderdeel uit maken van het totaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakkrachten

Dutch TechZone ademt industrie en kan beschikken over veel vakmanschap. De regio beschikt over veel vakkrachten met specifieke, onderscheidende vakkennis en competenties op het gebied van mechatronica en materialen binnen HTSM op MBO- en HBO-niveau.

Uitstekende vestigingsregio

We willen de aanwezige maakindustrie versterken en een uitstekende vestigingsregio zijn voor specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en daaraan verbonden servicebedrijven. We investeren in een upgrade van onze industriƫle ruggengraat en zorgen voor verankering en vernieuwing: verankering door clustervorming, vernieuwing via innovatieprojecten.

We zetten in op het sterk maken van onze hidden champions: groeiers opwerken tot een nieuwe tweede ruggengraat die op de industrie 4.0 leest is geschoeid. Daar moet het instrumentarium en de ondersteuningsinfrastructuur op zijn aangepast.

Verder stimuleren we gerichte opleidingen en kennisuitwisseling om HTSM excellentie te bereiken.

Uw contactpersoon

Cindy Elsman, +31652568762, cindy.elsman@ommen-hardenberg.nl