Promotie en Acquisitie

Wat willen we bereiken?

Dutch TechZone is in 2030 een industriële hotspot in Noord-Nederland aangehaakt op de regio’s Twente, Groningen, Zwolle en Emsland.
Dutch TechZone staat bekend om:

 • Specialistische en hoogwaardige (maak)industrie
 • Internationale uitstraling
 • Hoogwaardig toegepaste kennis en vakmanschap
 • Aansprekende woon- en leefomgeving

Wat doen we daarvoor?

 • Ontwikkelen profiel van de regio en gerichte aanpak voor positionering
 • Ontwikkelen en uitdragen van één gezamenlijk acquisitiebeleid en het promoten van de mogelijkheden binnen het gebied van Dutch TechZone.
 • Binnen de regio samen optrekken op gebied van acquisitie. Daarnaast gezamenlijk promoten van de mogelijkheden binnen het gebied van de Dutch TechZone.
 • Kennisuitwisseling technologische vernieuwing (CTO)
 • Gezamenlijke verkenning nieuwe markten
 • Gebundeld werven en opleiden personeel

Wie werken samen?

Gemeenten, ondernemers en onderwijs

Stand van zaken 11 juni 2018

 • Bezoeken van beurzen Infrabeurs en Empack vanuit DTZ
 • Deelname in DTZ verband op de beurs Be Orange
 • Een basis bidbook DTZ samengesteld gericht op sector logistiek; nadere uitwerking volgt per sector
 • Afstemming tussen gemeenten m.b.t. leads voor vestiging van bedrijven
 • Gezamenlijk met ondernemers uit de DTZ naar CeBIT in Hannover
 • Aanleveren van ontwikkelingen uit DTZ, welke uit te voeren activiteiten op (korte) termijn:
  • Deelnemen als DTZ op beurs Transport & Logistics  in Rotterdam van 6 t/m 8 november 2018
  • Netwerkevent voor ondernemers uit DTZ en Regio Zwolle op thema/sector tijdens de wedstrijd FC Emmen – PEC Zwolle (afhankelijk van speelschema en beschikbaarheid)
  • Een DTZ netwerkevent organiseren
  • Helpen vullen van DTZ forum/portaal
  • Kruisbestuiving laten ontstaan tussen de verschillende ondernemersverenigingen uit de DTZ

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer wil weten of kennis bij wil dragen?

Emile Sieders, telefoon 06-46910312, mail emile.sieders@dewoldenhoogeveen.nl