Promotie en Acquisitie

Industriële hotspot

Dutch TechZone wil een industriële hotspot zijn in Noord-Nederland, aangehaakt op de regio’s Twente, Groningen, Zwolle en Emsland.
Dutch TechZone staat bekend om:

  • Specialistische en hoogwaardige (maak)industrie
  • Internationale uitstraling
  • Hoogwaardig toegepaste kennis en vakmanschap
  • Aansprekende woon- en leefomgeving

Duidelijk profiel

  • Ontwikkelen profiel van de regio en gerichte aanpak voor positionering
  • Ontwikkelen en uitdragen van één gezamenlijk acquisitiebeleid en het promoten van de mogelijkheden binnen het gebied van Dutch TechZone.
  • Binnen de regio samen optrekken op gebied van acquisitie. Daarnaast gezamenlijk promoten van de mogelijkheden binnen het gebied van de Dutch TechZone.
  • Kennisuitwisseling technologische vernieuwing (CTO)
  • Gezamenlijke verkenning nieuwe markten
  • Gebundeld werven en opleiden personeel

Uw contactpersoon

Emile Sieders, telefoon +31646910312, mail emile.sieders@dewoldenhoogeveen.nl