Skillz

Bouwen aan mensen | Aanpak werkloosheid en verduurzaming woningen komen bij elkaar

Read 5 min.

Het blijft maar regenen, maar dat weerhoudt Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice, er niet van om de bouwplaats op te lopen. Terwijl we een kijkje nemen bij de bouwwerkzaamheden vertelt Bothilde over het project “Bouwen aan Mensen”. Het project biedt huurders zonder betaalde baan de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de bouw- of technieksector.

Bouwen aan mensen

Bothilde vertelt: “Gezamenlijk gaan wij ervoor zorgen dat de bouw in onze regio over voldoende vakmensen kan beschikken. Hierdoor komt er ruimte voor innovatie en zijn er voldoende mensen voor het onderhouden en verduurzamen van onze woningen. Tegelijkertijd bieden we huurders een baan en de mogelijkheid om zich om te scholen. We zien dat er huurders zijn die thuis zitten en heel graag iets willen bijdragen. Met Bouwen aan Mensen bieden wij hun die mogelijkheid. Want het hebben van een baan, ergens onderdeel van zijn en iets bijdragen aan de samenleving doet zoveel met je. Het bepaalt hoe je naar jezelf kijkt. En hoe je met anderen omgaat. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de leefbaarheid van wijken en de bouw in onze regio.”

Verduurzaming als aanleiding

Bothilde vertelt verder dat het idee voor Bouwen aan Mensen is ontstaan doordat de woningcorporaties hun woningen willen verduurzamen, maar er te weinig personeel in de bouw- en technieksector is om dit te doen. Tegelijkertijd heeft een derde van de huurders van Domesta en Woonservice geen betaalde baan. “Deze uitdagingen hebben verschillende partijen bij elkaar gebracht, zoals bouw- en installatiebedrijven, ROC Drenthe College, Alfa-college, vakopleidingen en de Drentse en Hardenbergse woningcorporaties. Samen zijn we tot het project Bouwen aan Mensen gekomen”, vertelt Bothilde enthousiast, terwijl we de bouwplaats verlaten. De vele verschillende deelnemers van het project hebben een gezamenlijk doel: de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst, om de huurwoningen in de regio te verduurzamen en te onderhouden. Terwijl we naar de auto lopen, vertelt Bothilde dat het project in eerste instantie van start kon gaan door een bijdrage vanuit de Regiodeal Zuid- Oost Drenthe. Om dit te bekrachtigen vond onlangs een officiële ondertekening van alle deelnemende partijen in Hardenberg plaats.

“‘Bouwen aan mensen’ draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de leefbaarheid van wijken en de bouw in onze regio.”

Bothilde Buma

Ondernemersklimaat

Als ik wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg vraag naar het project vertelt hij enthousiast: “Het project Bouwen aan Mensen is één van de projecten uit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. Het gezamenlijk en regionaal aanpakken van opgaven –  zoals duurzaamheid en werkloosheid –  het benutten van kennis en kunde vanuit verschillende sectoren en van inwoners maakt partijen sterker en bevordert het ondernemersklimaat.”

Samenwerkingen

Binnen de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe werken de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Aa en Hunze en Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en het Rijk aan een sterke toekomst voor deze regio. Door van elkaar te leren, slim te werken, regionaal te denken en vooral te doen! Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en vele anderen.

Wil je meer weten over Bouwen aan Mensen of over Regiodeal  Zuid- en Oost-Drenthe?