English content

Verbinden door middel
van samenwerken

De Dutch TechZone is een regio die het grondgebied beslaat van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. In deze regio werken ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid samen om de economie in de regio duurzaam te versterken. Daarbij ligt de focus op de maakindustrie. In de DTZ hanteren we een ruime interpretatie van de maakindustrie waardoor niet alleen HTSM maar ook industriële voortbrengingsprocessen in de sectoren (duurzame) energie en (groene) chemie vallen onder de maakindustrie in de regio. De inspanningen om de industriële positie van de regio te versterken en uit te bouwen hebben daarmee een breed karakter en sluiten aan bij de noordelijke en nationale inspanningen op dat punt.

Van oudsher staat Zuidoost-Drenthe bekend om haar innovatieve maakindustrie. Excellent vakmanschap zit in onze genen. In de 20e eeuw was Emmen een bolwerk in de textiel- en metaalindustrie. Hardenberg ontpopte zich na de Tweede Wereldoorlog met plasticfabrikant Wavin in sneltreinvaart tot een bruisende industriestad. Hoogeveen was en is al jarenlang de vestigingsplaats voor succesvolle, innovatieve multinationals als Philips en Fokker. En met Het Europark heeft Coevorden vandaag de dag een unieke, grensoverschrijdende samenwerkingslocatie in huis. Niet voor niets is deze maakregio de bakermat voor de Dutch TechZone.

De regio Dutch TechZone beschikt over een aantal sterke sectoren met een grote betekenis voor de regionale economie. De maakindustrie zien wij echter nog steeds als de meest kansrijke en zwaarwegende pijler van onze toekomstige economie. Het is een omvangrijke werkgever, van grote waarde voor ons verdienvermogen en via de vele toeleverings- en uitbestedingsrelaties levert de maakindustrie veel werk op in andere – veelal dienstverlenende – sectoren en voorzieningen.

De stand van de regio

De Dutch TechZone regio biedt werk aan ruim 118.000 mensen. Dat zijn 3.500 arbeidsplaatsen meer dan in 2016, vlak voor onze samenwerking startte. Ook het aantal bedrijfsvestigingen is de afgelopen jaren gegroeid en telt in totaal 22.420 vestigingen. Lees in De stand van de Regio meer over hoe Dutch TechZone ervoor staat.

Innovatie ecosysteem

We zijn een regio waarbij samenwerken en kennis onze grote kracht is. Ondernemers, overheid en  kennis- en onderwijsinstellingen werken samen aan het innovatie ecosysteem Dutch TechZone om de economie in de regio duurzaam te versterken. Zo bouwen we aan een regio die befaamd is om de innovatieve en eigen slimme en duurzame wijze waarop geproduceerd wordt en die grote aantrekkingskracht heeft op zowel bedrijven, studenten als arbeidskrachten. Hier zie je het innovatie ecosysteem Dutch TechZone.

Initiatieven

ITHUB

De IT Hub brengt business, kennis, innovatie en technologie samen. Dit is de basis van...

IQonIQ
IQonIQ is het bedrijvencluster van en voor de maakindustrie....
Greenwise Campus
Deze naam past bij onze ambities en zegt direct waar de campus voor staat: vergroenen...
DOC33

Het klimaat verandert en er is een enorm tekort aan woningen. De bouw- en installatiesector...

Onderwijs

Overheid

Ondernemersverenigingen