English content

ITHUB

De IT Hub brengt business, kennis, innovatie en technologie samen. Dit is de basis van onze community. Wij werken aan het versnellen van innovatieve ontwikkelingen en brengen studenten en bedrijven met elkaar in contact, zodat bedrijven, overheden, onderwijs, werkende en werkzoekende klaar zijn voor de toekomst. De IT Hub is de fysieke locatie waar bedrijfsleven, onderwijs en overheden werken aan de digitale transitie in de regio. Hierbij is alle ruimte voor samenwerkingen met studenten en bedrijven van buiten de regio. De IT Hub heeft een strategische ligging in de provincie Drenthe waardoor het o.a. acteert in Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De IT Hub is het IT-innovatie platform dat het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs, studenten en overheden faciliteert om de innovatiekracht te vergroten en de digitale transitie te ondersteunen. Onze visie is de IT Hub te laten werken als magneet voor (aankomend) IT-talent, bedrijven en startups die iets met IT-innovatie en digitalisering willen. We vergoten de (kweek)vijver van IT-professionals, zijn de aanjager van de digitale transitie en de ontmoetingsplek op IT-gebied in de regio. Bedrijven, overheid, kennisinstellingen en studenten vormen samen de community IT Hub.

Meer informatie: it-hub.nl

Contact:
It Hub is te bereiken via
Mail. info@it-hub.nl
tel. 06-24221218