Connectz
Skillz
Storiez

Breed gedragen initiatief resulteert in IQ Boulevard

Read 3 min.

Hardenberg en daarmee de regio is binnenkort een boulevard rijker. Nee, geen boulevard om langs restaurantjes te flaneren, maar een IQ Blvd, een fysieke, toegankelijke, dynamische hotspot, waar ondernemers hun krachten bundelen rondom innovatie en ondernemerschap. Ook staan ze rechtstreeks in verbinding met onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

De samenwerking op de IQ Blvd moet leiden tot digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. En dat zorgt weer voor een krachtiger maakindustrie en een impuls voor de gehele regio. Voor een sterke economie en meer welvaart.

Ondernemer Frank Wiersma van Itter is nauw betrokken bij de IQ Blvd. Hij ziet dat ondernemers nu nog te veel kansen laten liggen. “Voor ondernemers in de maakindustrie is het voor de toekomst erg belangrijk om de beschikking te hebben over medewerkers met de juiste opleiding of het juiste kennisniveau. Op dit moment zijn er onvoldoende arbeidskrachten. Terwijl het met de snelheid van technologische ontwikkelingen de uitdaging is om medewerkers bij te scholen. Daarnaast is er meer behoefte aan zowel theoretisch opgeleide medewerkers op hbo- of wo-niveau als aan juist geschoolde praktisch opgeleide medewerkers. Ook is het voor ondernemers belangrijk om toegang te hebben tot kennis op het gebied van smart industry en de toepasbaarheid. En we moeten samenwerken met andere bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, maar ook onderling. Dat gebeurt nu nog te weinig.”

De start van het traject

Vanaf september 2020 zijn overheden samen met ondernemers en kennis- en onderwijspartners een intensief traject gestart. Zij zien het belang en hebben het initiatief voor de IQ Blvd omarmd. Met als resultaat een breed gedragen projectplan en een aanvraag voor de Regiodeal Zuidoost-Drenthe. In de Regiodeal Zuidoost-Drenthe nemen de gemeenten Hardenberg, Emmen, Coevorden, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Hoogeveen deel. “Eind 2020 hebben wij, ondernemers uit de regio Hardenberg, elkaar opgezocht met het doel de uitdagingen in de maakindustrie te bespreken. Hierbij hebben we de overheid en onderwijsinstellingen betrokken”, aldus Frank Wiersma. Ondernemer Henk Kieft vult hem aan: “Geen enkel bedrijf heeft alle kennis en expertise zelf in huis. Je hebt dus een netwerk nodig”.

Het antwoord

Het antwoord op deze uitdagingen is volgens Frank Wiersma de IQ Blvd: een unieke plek waar bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden. “Het is een plek waar alles samenkomt. Overheden zijn zichtbaar aanwezig en contacten worden zo gemakkelijker gelegd. Zo kunnen strategische samenwerkingsverbanden ontstaan. We kunnen er evenementen organiseren. Daar laten we bijvoorbeeld de mogelijkheden van smart industry en digitalisering zien aan bedrijven. Ondernemers en onderwijsinstellingen stemmen de opleidingsbehoefte met de bedrijven af zodat dit perfect op elkaar aansluit. Opleiding, bijscholing of omscholing van de medewerkers van die bedrijven gebeurt ook op de IQ Blvd. Dat doen we op een slimme manier, bijvoorbeeld in digitale klaslokalen.

Het uiteindelijke resultaat: een zeer krachtige maakindustrie die als solide basis kan blijven dienen voor de regionale economie”.

“Geen enkel bedrijf heeft alle kennis en expertise zelf in huis. Je hebt dus een netwerk nodig”.

Henk Kieft

De initiatiefnemers willen op een goed bereikbare plek in de regio en dicht op stromen scholieren, studenten en kenniswerkers de hub realiseren. Een locatie, waar ondernemers, ketenbedrijven, kenniswerkers, studenten en scholieren elkaar kunnen treffen. “Waar we faciliteiten hebben en waar we kennis en creativiteit kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

Een plek waar een permanente vertegenwoordiging van het hoger onderwijs zijn plek heeft gevonden. Waar studenten van elkaar leren en zij van ons en wij van hen. Een omgeving waar we meer hoogopgeleiden aan de regio weten te binden en we een omgeving of een klimaat hebben gerealiseerd waar een leven lang ontwikkelen, op alle niveaus, normaal is”, aldus de enthousiaste Frank Wiersma.


Wil jij ook meedoen aan de IQ Boulevard of meer weten, neem dan contact op met Joop Tebbens, joop@iqblvd.nl of Dennis Flokstra, dennis@iqblvd.nl