Connectz
Growz
Skillz
Storiez

Dutch TechZone Facts & Figures

Read 5 min.
Ons verhaal

De Dutch TechZone strekt zich uit over de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg. Samenwerken en kennis delen is onze grootste kracht. Ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid werken samen om de economie in de regio duurzaam te versterken. Een regio die befaamd is om de innovatieve en eigen slimme en duurzame wijze waarop geproduceerd wordt en die grote aantrekkingskracht heeft op zowel bedrijven, studenten als arbeidskrachten.

Our story

The Dutch TechZone extends over the municipalities of Emmen, Hoogeveen, Coevorden and Hardenberg. Collaboration and knowledge sharing is our greatest strength. Entrepreneurs, knowledge and educational institutions and the government work together to sustainably strengthen the economy in the region. A region that is renowned for its innovative and own smart and sustainable way of producing and that has great attraction for companies, students and workers.

Wat wij trots kunnen presenteren over onze regio/What we proudly present about our region: