English content

Drenthe College

Drenthe College is een mbo en opleidingencentrum. Elk jaar volgen ongeveer 8.000 studenten een opleiding aan Drenthe College. Dichtbij huis op één van de vele locaties in de provincie Drenthe. Met 800 medewerkers verspreid over onze locaties in Assen, Emmen en Meppel bieden we gevarieerd onderwijs. Wij hebben als missie studenten, partners en elkaar uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Dit doen we door aandacht te hebben voor talent en mogelijkheden. We leren van elkaar en met elkaar. Zo bouwen we aan een waardevolle toekomst.

Vertrouwen, Durven, Groeien

Voor studenten zorgen we dat ze zich gehoord en gezien voelen. We bieden studenten goede persoonlijke begeleiding en uitdagend onderwijs. Zo ontdekken zij wat voor hen van waarde is en hoe zij van waarde willen zijn. Nu en in de toekomst.

Onze medewerkers zijn bevlogen en betrokken. Want iedere student verdient inspirerende docenten. Samen zorgen we daarom voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De mensen voor de klas en ook de teams van professionals en deskundigen er omheen.

Samen met bedrijven, instellingen en de regio zien en benutten we kansen. Goed inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het hoofd bieden aan de gevolgen van vergrijzing en krimp. Potentieel ontsluiten bij kwetsbare groepen in de samenleving. Onze organisatie richten we daarom in met een sterke focus op de regio. Zo zijn we een partner die weet wat er leeft én nodig is in de regio’s in Drenthe. Lees daarover meer in ons strategisch plan. Als uitgangspunten gebruiken we bij onze ambities de werkwoorden vertrouwen, durven en groeien. Dé manier om onszelf en anderen uit dagen en bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor Drenthe.