English content

Logistiek Kenniscentrum

Het Logistiek Kenniscentrum heeft als doel om kennis te delen en samenwerking te bevorderen tussen scholen, bedrijven en overheden op het gebied van logistiek. Het is een plek waar bedrijven en onderwijs samenkomen, waar studenten kennismaken met alle facetten van het logistieke proces en medewerkers geschoold worden zodat ze een meerwaarde blijven voor de regio.