English content

Rensenlab

Met educatieve programma’s voor kinderen en (jong)volwassenen, en een sterke focus op duurzaamheid is het Rensenlab een inspirerende plek waar ideeën worden omgezet in actie. Het lab werkt samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeenschap voor een veelbelovende toekomst waarin we samen werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

Wij werken aan het realiseren van de circulaire economie.

Hoe doen we dit?

Na een jaar waarin we veel succesvolle pilots hebben gedraaid is in september 2023 de Stichting Rensenlab opgericht. De eerste activiteiten die vanuit de stichting zijn opgezet zijn de Maakdagen voor kinderen en jongeren. Daarnaast starten vanaf oktober de eerste projecten voor het basisonderwijs. Tegelijkertijd onderzoeken we samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid hoe we inwoners kennis kunnen laten maken met de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Welke showcases gaan we uitlichten en met welke restmaterialen kunnen we experimenteren in het Rensenlab?

‍Samenwerken in de regio is bij alle activiteiten ons startpunt. De groep samenwerkingspartners breidt razendsnel uit. Binnenkort nemen we je graag mee in de verdere plannen en ontwikkelingen van het rensenlab.