English content

Skills4Future

De wereld van techniek is continu in beweging. Investeren in actueel en toekomstbestendig onderwijs is hierbij van belang. Skills4future stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs om flexibel en innovatief te zijn én te blijven.
Een leven lang leren is essentieel voor een stijgende lijn in goed opgeleide werknemers, die op hun beurt weer essentieel zijn voor een florerende regio. Zo maken we onszelf in Zuid-Oost Drenthe en Hardenberg als technische regio sterk(er).