English content

Techniekpact

Ambitie
In 2013 tekenden bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers en werknemers, de regio’s en het Rijk, het Techniekpact. Met de ambitie ‘door een structurele aanpak zorgdragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen.’ Deze ambitie staat nog steeds. De context is door o.a. uitdagingen in kader van energietransitie en het belang van LLO wel veranderd.

Doelen
Het kabinet heeft de uitvoering van het Techniekpact voor 2021 vastgelegd. Er wordt ingezet op vier thema’s (instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen) met landelijke afspraken en techniekpacten en acties in regio’s.
Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel voor succes – ligt in de regio’s. Daarom wordt die uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opgebouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoering van maatregelen op landelijk niveau.

Wil je nou meer weten over Techniekpact? Klik hier: Home – Techniekpact

Contact
Vragen over het Techniekpact?
T: 085 – 051 06 47
E: info@techniekpact.nl