English content

Ondernemerssessie

‘Wat maakt een goed Ondernemersklimaat?’

In de Ondernemerspeiling vroegen we aan ondernemers over welke onderwerpen ze graag met ons in gesprek willen. Jullie gaven aan graag met ons te praten over het Ondernemersklimaat. Dat doen we op 3 juli in Theater de Voorveghter.

Dat is een breed begrip. Denk aan wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, cultuur en meer. Daarover willen we met jullie in gesprek op 3 juli vanaf 19.30 uur in de blauwe foyer in Theater De Voorveghter.

Dit kun je verwachten

Op deze avond zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig. Zij vertellen wat er al gebeurt. En wat er nog meer of anders kan. Ook gaan we de gezamenlijke ambitie vinden, die we als ondernemers en gemeente hebben.

Programma 3 juli 2024

19.30 uur Inloop
20.00 uur Start inhoudelijke sessie
21.15 uur Borrel
22.00 uur Einde

Meer informatie of aanmelden? Klik hier!

Jouw event ook delen? Klik hier.