Connectz
Growz

GZI NEXT | Het GZI-terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming

Read 5 min.

EMMEN – We komen aan op de plek waar vroeger van grote afstand de lichtjes te zien waren en de vlam vaak hoog uit de toren kwam. Nu lopen we rond in Emmen op een grote kale vlakte waar alleen het portiersgebouw nog doet herinneren aan de GZI die hier meer dan 35 jaar heeft gestaan. De wind waait guur, maar de energie hangt hier letterlijk en figuurlijk in de lucht. “Alles lijkt geruimd, maar onder de grond is er heel veel hetzelfde gebleven”, legt Harry Eshuis, Business Opportunity Manager – Waterstof uit. “Alles onder de grond willen we hergebruiken omdat we circulair te werk gaan.”  

Wat direct opvalt is het zonnepark dat rechts op het terrein al uit de grond is gestampt. Harry: “Het gaat veel verder dan waterstof en groen gas alleen. GZI Next is een vliegwiel voor de hele regio om bij te dragen aan de energietransitie. Maar ik loop op de zaken vooruit. Laten we bij het begin beginnen.”

Hoe het begon

De GZI was een gaszuiveringsinstallatie die al het aardgas van Drenthe en omstreken zuiverde om het vervolgens aan Gasunie te leveren. Toen het gas in Drenthe begon op te raken, is de gaszuiveringsinstallatie na jarenlang trouwe dienst gestopt. In 2018 moest de locatie geruimd worden. Een jaar daarvoor heeft de NAM een verkennend traject gestart met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en diverse partijen. Met oog op duurzaamheid en werkgelegenheid werden de handen in één geslagen om te kijken op welke manier de GZI een tweede leven kon krijgen.

Groen doen

Harry: “Na goed overleg en diverse sessies is het plan ontstaan om groen gas, groene waterstof en zonne-energie te gaan produceren op het GZI-terrein.” In eerste instantie leken het nogal wilde plannen, maar dankzij de inzet van de GZI Next partners Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, GETEC PARK.EMMEN (voorheen Emmtec), Gasunie, EBN, NAM, Engie en Shell kon er snel een concrete invulling aan het plan worden gegeven. Door deze samenwerking ontstond er meer tractie in Den Haag en zelfs vanuit Brussel kwam groen licht voor dit initiatief in Dutch TechZone. De Emmen HydrogenHub is essentieel voor het grotere HEAVENN project, waarmee Noord-Nederland zich sterk positioneert als ge-integreerde waterstofregio. “Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat we bekend staan als de meest innovatieve en toegepaste Hydrogen Valley van Europa. Want een project als deze vind je alleen in Nederland.”

“Het gaat veel verder dan waterstof en groen gas alleen. GZI Next is een vliegwiel voor de hele regio om bij te dragen aan de energietransitie.”

Harry Eshuis

Vliegwieleffect

“Als je nu om je heen kijkt zie je nog niet veel. Het hele project is een organisch proces dat bestaat uit diverse deelprojecten”, legt Harry uit. “We blijven naar de beste opties zoeken en nemen diverse innovaties continu mee. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen en innovaties hebben we veel kennis en kunde nodig. Zo hebben we geregeld gesprekken met ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio om te ontdekken waar we elkaar kunnen versterken. We werken samen in een aantal innovatietrajecten op gebied van waterstof en kijken tegen welke problemen we aanlopen en op welke manier we daar een oplossing voor kunnen vinden.”

Er is ruimte om onderzoek te doen en nieuwe technologie te ontwikkelen. “Op deze manier zorgen we samen voor nieuwe technieken”, aldus Harry. “Er is nog heel veel te ontdekken op het gebied van waterstof. Daarom willen we de synergie met onderwijs en bedrijven mogelijk maken. Dat zorgt voor het vliegwieleffect en kans op groter succes.”

Kijk op de toekomst

“Momenteel zitten we in de tweede fase van de transitie van GZI Next. Het GZI-terrein is ontmanteld en wordt gereed gemaakt voor de bouw van een waterstofvulpunt voor zwaar vervoer en de ambitie om een waterstoffabriek te ontwikkelen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan andere projecten, zoals het zonnepark dat al is gerealiseerd”, vertelt Harry. “Maar zoals ik al aangaf is het een heel organisch proces waarbij we constant moeten meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.” Harry: “Om een waterstoffabriek bijvoorbeeld draaiende te houden zullen er altijd goed opgeleide mensen nodig zijn. Gelukkig zien we dat er al stappen worden gezet, zoals in het technisch onderwijs waarin studenten worden voorbereid op de toekomst na aardgas. Daarnaast wordt er geanticipeerd op een waterstofcurriculum, een onderwijsaanbod dat gericht is op waterstof, iets wat keihard nodig is.”

Korte termijn

Harry: “Waar we nu heel enthousiast over zijn is het deelproject waarin de realisatie van het openbaar waterstof vulpunt centraal staat. Onder andere de bussen van het vervoersbedrijf Qbuzz gaan op waterstof rijden. Dit tankstation komt vooraan op het terrein van GZI Next. Een grote rotonde geeft nu de plek al aan waar straks de bussen worden voorzien van hun brandstof. Dit is een hele grote stap voor de overgang naar openbaar vervoer met minder CO2-emissies. Voor ons natuurlijk een geweldige kick-off van de toepassing van waterstof in de praktijk.”

Meer weten over GZI Next?
Tel: +31 592 368 222  / Mail: nam-communicatie@shell.com of media-NL@shell.com