Growz
Skillz

SD International | Een data driven wereld

Read 5 min.

DALEN – Sensor Development International (SD International), bestaat inmiddels bijna tien jaar. Een van oorsprong Drentse onderneming met klanten wereldwijd. Aan de buitenkant van het kantoor in Dalen zien we geen toeters en bellen in de vorm van grote gevel- of lichtreclame. De eerste indruk verraadt dat we hier te maken hebben met een bescheiden bedrijf, die haar grootse prestaties en internationale opdrachten, niet vertaalt naar groots vertoon. 
Nee hier treden we binnen in de wereld van feiten en functionaliteit. Eenmaal binnen treffen we een modern, stijlvol en vooral strak en functioneel ingericht kantoor. We mogen direct doorlopen naar het kantoor van Remko Meijerink, die voordat we beginnen met het interview nog even een programma moet testen, zodat deze tijdens het gesprek kan doorlopen. Zo vindt het interview niet plaats in verloren tijd. Wel zo efficiënt.

‘Wij zijn snel in het oplossen van moeilijke vraagstukken en zorgen voor een eenvoudig te gebruiken oplossing.’

Remko Meijerink

People Counting

Langs de kozijnen en in deurposten zien we vrijwel overal sensoren hangen. SD International is gespecialiseerd in het plaatsen en aflezen van sensoren en gebruikt haar eigen kantoor als proeftuin. Het betreft veelal sensoren die personen tellen. Handig voor de Retail of voor bijvoorbeeld vastgoedeigenaren. We leven in een data driven wereld. Het is voor veel branches van het grootste belang om te weten hoeveel mensen er feitelijk een winkelfiliaal betreden en hoeveel er daarvan ook echt iets kopen. Conversie dus. Waarom is de omzet van het ene filiaal bijvoorbeeld laag, terwijl er veel meer mensen komen dan in een ander vergelijkbaar filiaal? Naast winkels moeten ook bedrijven, scholen en vele openbare instellingen steeds meer weten over hun bezoekersaantallen. Juist in deze tijd. Wordt het aantal toegestane personen in een gebouw niet overschreden i.v.m. de corona maatregelen? De Retail wilde voorheen vooral weten wie binnen is geweest. Maar nu is de trend om direct inzichtelijk te hebben wie er nog in mag. Meten is weten, en van meten daar weten ze bij SD International alles van.

Retail en andere sectoren 

SD International maakt al jaren systemen die het aantal aanwezige personen registreren. Dat deden en doen ze nog steeds voor grote Retail concerns als Hunkemöller, Bruna en Rituals, maar ook voor organisaties als Batavia stad. De kennis die ze in de Retail opdeden, konden ze weer toepassen in andere sectoren. Bijvoorbeeld voor bibliotheken, kantoorpanden, scholen en evenementenlocaties. Voor deze werelden blijft het nuttig om inzicht te krijgen in bezoekers- en bewegingsdata. Maar nog interessanter wordt het wanneer ook waarden als temperatuur, luchtkwaliteit, geluidsniveaus en CO2 worden gemeten. Zo ontstaat er een set waarden die inzicht geeft in data ten aanzien van energieverbruik, CO2-(reductie) en woon en leef-comfort. 

Smart Buildings en Facility Management 

Naast ‘People counting’ toepassingen beweegt SD International zich nu steeds meer naar de wereld van Smart Buildings. Hun sensortechnologie wordt steeds vaker ingezet om ‘intelligente gebouwen’ te creëren. Het concept van een ‘slim gebouw’ is gebaseerd op het gebruik van onderling verbonden technologieën om gebouwen responsiever, duurzamer en productiever voor hun gebruikers te maken. SD International werkt bijvoorbeeld met andere partners aan toepassingen die helpen bij voorraadbeheer, aan handige applicaties om een vrije werkplek te vinden en automatiseringstools die ervoor zorgen dat de ruimtelijke omgeving veel efficiënter benut wordt. SD International biedt met haar op sensoren gebaseerde producten de eindgebruiker – dus de klant, student, werknemer – meer inzicht, controle en comfort. 

‘Sensortechnologie wordt steeds vaker ingezet om ‘intelligente gebouwen’ te creëren.’

Waarom SD International 

Op de vraag waarom SD International zich zo onderscheidt en wereldwijd verzoeken krijgt, krijgen we een kort en duidelijk antwoord. ‘Wij zijn snel in het oplossen van moeilijke vraagstukken en zorgen voor een eenvoudig te gebruiken oplossing. Bovendien zorgen onze intensieve relaties met grote Telecom providers en softwarepartijen ervoor dat onze oplossingen altijd actief, verbonden en op elk moment uit te lezen zijn. We weten wat de door ons ontwikkelde techniek kan, maar laten aan de klant over of het geschikt is. Dat is geen valse bescheidenheid. Het succes van onze toepassingen is afhankelijk van het gewenste resultaat van onze klanten.’

Kennis heeft de toekomst

SD International is een technisch en kennis gedreven internationale organisatie, die nauwe banden heeft met verschillende regionale onderwijsinstellingen van alle niveaus. ‘Zo helpen we studenten van het Technasium van De Nieuwe Veste in Coevorden met het bieden van mooie praktijkopdrachten. Of leggen we uit wat sensortechnologie kan betekenen voor een opdracht waar ze aan moeten werken, bijvoorbeeld het terugdringen van stalbranden. 

Hetzelfde doen we voor de Hanze Hogeschool Groningen, die geregeld vraagt om nieuwe praktijk casussen. Of voor studenten van TU Delft die bezig zijn met hun proefschrift. We hebben zelf ook op school gezeten, helpen graag en vinden het belangrijk om onze kennis ook over te dragen.’ 

In contact komen met SD International?
Tel: +31 (0) 524 551 454 / Mail: info@sdinternational.nl