English content

Diversiteit van bedrijvigheid, samen onder één dak

EMMEN – Hydraloop, Sustainder, Triple Solar, Holtkamper en meer succesvolle bedrijven hebben allemaal één ding in gemeen. Allemaal hebben ze hun productie gevestigd aan de Kapitein Grantstraat 9 in Emmen, en dat is geen toeval. Aan dit adres zit namelijk een unieke Smart Factory die de naam Technologies Added mag dragen. Om meer over deze vruchtbare grond voor ondernemingen te weten te komen drinken we vandaag een kop koffie met Mayko Slinkman en Niels Assen. 

Mayko, één van de drie ondernemers binnen investeerder Chezz Partners én op dit moment operationele directie van Technologies Added, steekt van wal met een beschrijving van de productielocatie. “Wat we hier hebben, is een uniek concept, een Smart Factory waarin verschillende ondernemingen onze faciliteiten benutten met een flexibel assemblageconcept”. En Niels, engineer en projectleider bij Technologies Added, vult Mayko vrolijk aan; “Dat zorgt ervoor dat bedrijven in deze fasen gebruik kunnen maken van veel meer faciliteiten dan ze elders zouden kunnen”. 

 

In de startblokken 

Hoe zit dat dan precies? Nou, daarvoor moeten we het eerst hebben over het begin van het project. Technologies Added is een initiatief in de oude Philips-fabriek in Emmen, voortgekomen uit politieke dynamiek volgens Mayko. “In 2016 sloot de vestiging van Philips natuurlijk. Toen ontstond er politieke actie, met support van onder meer de ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, om arbeidsplaatsen op de één of andere manier te behouden. Die dynamiek uitte zich in een aantal ondernemingen die hun idee voor de invulling van het pand mochten pitchen, en daar zaten wij met Chezz Partners ook bij”. 

De partners pitchten een nieuw concept, waar de startups en bestaande bedrijven in onze maakindustrie grote voordelen aan zouden hebben. Het ging namelijk om de invulling van een flexibel assemblageproces, die aangestuurd wordt met slimme, geautomatiseerde IT-oplossingen. Dat klinkt als een heel moeilijk te begrijpen idee, maar in principe gaat het hierbij om een slimme invulling van de apparatuur en de mensen, waardoor flexibel opgebouwde productielijnen voor productie van meerdere klanten worden ingezet. Mass Customization is mogelijk, waarbij producten in uiteenlopende configuraties maar wel met de voordelen van serieproductie worden gebouwd. 

 

En uit de startblokken 

Met het initiatief Sustainder werd er weer leven geblazen in het fabriekspand aan de Kapitein Grantstraat door Chezz Partners. Sustainder is een slimme armaturenfabrikant, en klant bij Technologies Added vanaf het eerste uur. Dirk Bouma van Sustainder roemt de broedplaats om meerdere redenen, waaronder de werknemers. “Dit is eigenlijk de reden dat we hier zitten. Door de jaren heen hebben de werknemers bij INDAL en Phillips, die hier voorheen gevestigd waren, een gigantische hoeveelheid aan ervaring en kennis opgedaan. Tezamen met de bedrijvige, slimme omgeving bij Technologies Added kan je alleen maar concluderen dat we in onze handen mogen knijpen met onze plek in Dutch TechZone.” 

Toch vult Sustainder niet de gehele fabriekshal van Technologies Added, en zijn er meerdere bedrijven naar Emmen gekomen om gebruik te maken van de voordelen van de smart factory. Niels licht ze toe; “Dit is wel een interessante plek voor ondernemingen. We hebben namelijk flexibele productiecellen, wat inhoudt dat we voor elk product de assemblagelijnen en productieprocessen heel specifiek in kunnen richten. Daardoor heeft de producent naar rato minder investering nodig, want faciliteiten en services worden gedeeld”. 

Een ander voordeel van de fabriek zit in de kennis die er aanwezig is, en actief gedeeld wordt met elkaar. De engineer laat weten dat hij bijvoorbeeld helpt bij complexe vraagstukken van de ondernemingen, en dat de medewerkers aan de productielijn ook inschatten hoe een maakproces slimmer ingericht kan worden. 

 

Flexibele proeftuin 

De Kapitein Grantstraat 9 is dus voor velen een broedplaats, een innovatiehub, en bovenal een flexibele productielocatie. Veel verschillende bedrijven, zoals Holtkamper en Hydraloop, kloppen aan om gebruik te maken van het kenniscluster en de slimme fabrieksinvulling. Ook kennisinstellingen en initiatieven zoals NHL Stenden, Greenwiseen de Digital Innovation Hub haken aan bij de projecten. “Het doel om een shared, smart factory te zijn met flexibele en schaalbare productie en optimale digitale ondersteuning kunnen we daardoor met de dag beter uitdragen”. 

Met de opgedane kennis in de flexibele proeftuin weet Technologies Added dus te zorgen voor een innovatieklimaat waarbij ze samen kijken naar de producten van klanten. “Kijk,” vertellen Mayko en Niels, “als een potentiële klant bij ons aanklopt, kijken we zowel naar het product als naar de begeleiding die ze in hun productieproces mogelijk nodig hebben. Dus niet alleen de assemblage, maar ook support op het gebied van bijvoorbeeld inkoop, engineering, logistiek en productdata”. In het eerste gesprek komen de wensen van beide partijen naar voren, en wordt er actief gekeken naar hoe de processen het beste ingedeeld kunnen worden binnen Technologies Added. “Het is dus eigenlijk een wederzijds selectieproces in het begin” voegt Niels eraan toe. 

 

In samenspraak 

Een van de ondernemingen waarmee dit proces doorlopen is en inmiddels floreert is Triple Solar vertelt Mayko. “Over en weer hebben we mogelijkheden besproken en kennis gedeeld, waardoor we goed wisten hoe we de processen in moesten delen binnen Technologies Added. Dat is ook voor ons harstikke waardevol”. Op dit moment vervult Technologies Added de wensen van de PVT-panelen producent met een sneller productieproces, een betaalbaarder productieproces én een duurzamer productieproces. Niels vult aan; “ja, een ander voorbeeld hiervan is de logistieke afhandeling naar hun eindklanten. Na hun aanvraag en een goede analyse hebben we ervoor gekozen om dat ook uit handen te nemen voor de onderneming, waardoor het proces nog gesmeerder loopt”. 

Alle kennis die er wordt opgedaan door Niels, Mayko en hun collega’s bij Technologies Added zorgt voor een nog betere invulling van het hoofddoel; het aanbieden van een shared, smart factory die ondernemingen naar een hoger niveau kan tillen. “Ik zou er niet van opkijken als we dit concept verder gaan uitrollen in Dutch TechZone. Het kan in principe aan de overkant van de straat, maar door het slimme systeem ook op een andere plek ”. 

Wil je nu meer weten over de slimme fabriekslocatie, of van de ondernemingen die zich er gevestigd hebben? Klik hieronder:

Hydraloop

Sustainder

Triple Solar

Holtkamper

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier