English content

SAMENWERKING BVT, RTC EN DRENTHE COLLEGE: “KLAAR OM TECHNISCHE JONGEREN HBO OP TE LEIDEN IN DE REGIO.”

EMMEN/HARDENBERG – Het tekort aan technisch geschoold personeel is al jaren een probleem en dat zal nog wel even zo blijven. Van lassers en bouwmonteurs tot architecten en elektriciens: in veel vakgebieden ontstaat steeds meer schaarste aan goed opgeleid personeel. Het voortbestaan van mkb-bedrijven staat hierdoor onder druk. Zo ook vanwege het grote tekort aan verspaners. Al in 2018 luidde het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) de noodklok voor verspanend Nederland. Het vak vormt de basis van de metaalsector, maar dreigt uit te sterven. Wij spraken met John van der Laan (voorzitter stichtingsbestuur Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe) en Arjan Jansen (directeur Regionaal Techniek Centrum Hardenberg) over deze ontwikkelingen. 

Allround verspaner 

Door automatisering en technologische ontwikkelingen verandert het verspanend beroep in hoog tempo. Van klassiek vakman aan de machine, naar steeds meer procesengineer. Het beroepsonderwijs kan dit maar moeilijk bijbenen, met als gevolg dat de instroom van nieuwe verspaners ernstig achterblijft en de vergrijzing verder toeneemt. Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT) is een stichting die jonge mensen opleidt tot allround verspaner. “Wij werken nauw samen met de bedrijven in de regio en bieden twee dagen school in combinatie met drie dagen werken,” vertelt John van der Laan. Normaal is bij een BBL opleiding 1 dag scholing en 4 dagen werken gebruikelijk. “Die ene dag extra wordt praktijkles gegeven en dat zorgt voor beduidend minder uitval’. 

 

Behoefte bedrijfsleven 

Vanaf 2017 is John begonnen met de lobby voor een mbo-4 niveau opleiding, omdat hij toen al merkte dat er behoefte aan was vanuit de bedrijven waar hij mee samenwerkt. “Ik kom zelf uit het bedrijfsleven,” vertelt Van der Laan, “ik voelde het tekort toen al, maar zeker ook nu.” De techniek gaat steeds verder, en dat in een razend tempo. “Om dat allemaal te behappen, heb je toch een bepaald niveau nodig”. Ook de bedrijven willen zich verder ontwikkelen, daar moet het personeel ook in mee. “Daarom is een doorlopende leerlijn van cruciaal belang. Het stimuleren van een “leven lang leren” voor zowel student als werknemer.” 

 

Samenwerking 

De samenwerking met RTC is gezocht en het plan om een gezamenlijke opleiding Verspaningstechnoloog niveau-4 aan te gaan bieden is ontstaan. “Ik zie RTC niet als een concurrent, maar juist als een partner.” aldus Van der Laan. Er komt een subsidie vrij waarmee de benodigde investeringen gedaan kunnen worden om het niveau-4 niveau aan te kunnen bieden. Verandering van het vak vraagt ook andere vaardigheden en kwaliteiten. Jansen: “Over 5 jaar zullen we ook en steeds meer op HBO niveau moeten gaan zoeken middels de IQBLVD.” Het studentenprofiel veranderd dus ook door deze veranderende behoefte. De Dutch TechZone staat bekend om de maakindustrie. En daarom is het belang dat we ook regionaal kunnen blijven opleiden. “Verspaningstechnoloog klinkt al heel anders dan verspaner. Maar ook de directies van de bedrijven zullen mee moeten bewegen in deze ontwikkelingen,” vertelt Arjan. “Want als die een toekomst willen hebben, zullen ook zij hier iets mee moeten doen.” 

 

Jongeren en techniek 

Het blijft heel belangrijk om jonge mensen al vroeg te interesseren in techniek. Ouders spelen een grote rol bij het ontdekken en stimuleren van talenten van hun kind en het maken van keuzes in het onderwijs. “Bij ons kunnen leerlingen sneller doorstromen naar een niveau hoger als ze daar klaar voor zijn, en dat vertellen we de ouders ook.” vertelt Van der Laan. “In september gaan we starten met deze opleiding op niveau-4.” De drempel om bij te scholen moet heel laag zijn. “Wij moeten zorgen dat we klaar zijn voor jongeren in de arbeidsmarkt die zich verder willen ontwikkelen,” aldus Jansen. 

Wil je nou meer weten over de betrokken organisaties?

Klik hier!

BVT

RTC

Drenthe College

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier