Skillz

Vrienden van Techniek | Samen sterk voor techniek

Read 5 min.

HOOGEVEEN – Telefonisch spreken we Esther Aarse, coördinator bij Vrienden van Techniek (VVT), over een arbeidsmarkt die staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen maakt zich, samen met het onderwijs, hard voor toekomstbestendig onderwijs, imagoverbetering van de techniek en de zelfredzaamheid van de arbeidsregio.

De Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen is een non-profit organisatie die het bedrijfsleven in diverse technische sectoren en het onderwijs (vmbo , mbo en hbo) verbindt. “Ons platform heeft als doel de drie O’s met elkaar te verbinden op het gebied van techniek: overheid, onderwijs en ondernemers. Wij proberen zo goed mogelijk te achterhalen wat bedrijven nodig hebben en welke competenties daarbij horen” legt Esther uit.

Samen staan wij sterk voor techniek.

Esther Aarse

Stimuleren van de werkgelegenheid

Vrienden van Techniek werkt aan het bevorderen van de instroom in de technische branches, het stimuleren van de werkgelegenheid en de economische groei in deze sectoren. Daarnaast vormen het intensiveren en verbreden van opleidingen voor de technische vakgroep een speerpunt. “Wij bevinden ons in een krimpregio: er zijn steeds minder mensen op de arbeidsmarkt en er is onvoldoende vakbekwaam personeel. Dat komt de economische groei zeker niet ten goede. Vooral in de regio Hoogeveen, waar de techniek en de maakindustrie ruim aanwezig zijn en waar juist de handen nodig zijn, is het belangrijk om met elkaar de uitdaging aan te gaan” benadrukt Esther.

Samenwerken met het bedrijfsleven

De stichting is in 2018 opgericht en wordt vertegenwoordigd door meerdere mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Het idee van het platform is onder andere ontstaan uit de Stichting PIT (Praktijk Instituut voor Techniek). Deze bedrijfsvakschool leidt, in samenwerking met het Alfa-college, jongeren en vakvolwassenen op voor de techniek van de toekomst, waarbij de bedrijfsomgeving leidend is. Esther, tevens coördinator van PIT: “Door het aanbieden van een extra praktijklesdag, worden de praktische basisvaardigheden van studenten zo snel mogelijk op niveau gebracht ten behoeve van een betere inzetbaarheid op de werkvloer. Vanuit PIT ontstond de behoefte aan een bedrijven platform om de diverse branches met het onderwijs samen te brengen en de samenwerking op te zoeken en te stimuleren en zo ontstond de Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen.”

Vriend van de Stichting

Vrienden van Techniek werkt vanuit vijf clusters: Metaal & HTSM, Automotive, Transport & Logistiek, Bouw & Infra, IT en Onderwijs. Iedereen die met de technische sector te maken heeft, kan vriend worden van de stichting. Hoe meer bedrijven zich aanmelden hoe meer invloed de stichting op het onderwijs kan uitoefenen.

‘Het is zonde als de ideeën van bedrijven doodslaan op geld of de kennis van mensen, terwijl studenten daar gewoon mee aan de slag kunnen!’

Gerben Dolsma

1,7 miljoen

“Toen minister Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, besloot dat er een budget beschikbaar gesteld moest worden voor sterk Techniekonderwijs, hebben wij vanuit Vrienden van Techniek input geleverd aan het vierjarige STO regioplan, wat heeft geresulteerd in een subsidie van 1,7 miljoen. De activiteiten in dit plan worden ingezet ter bevordering van deelname aan het technisch vmbo, waarbij de techniekopleidingen worden versterkt door innovatieve leermaterialen en -omgevingen. Voorbeelden zijn het inzetten van gastdocenten uit het bedrijfsleven, praktijkleren, opleiden van hybride docenten en professionalisering van docenten” licht Esther toe.

ICT-academie

Door bedrijven en instellingen in de regio te ondersteunen met ICT-projecten en deze te koppelen aan studenten, worden zij dagelijks geconfronteerd met de technologische kennis en ontwikkelingen. “Een van de samenwerkingen die wij hebben is met de ICT-academie van Stichting IT Dynamic” zegt Esther.

Gerben Dolsma (oprichter Nidaros en voorzitter Stichting IT Dynamic) vertelt ons meer over de academie. “Ons doel is dat mbo- en hbostudenten naast hun vakgebied ook werkervaring opdoen in het bedrijfsleven: hoe werkt het bedrijfsleven? Hoe communiceer je? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Daar coachen wij momenteel 110 Nederlandse en 16 Duitse studenten in. Daarnaast willen wij bedrijven en instellingen in de regio ondersteunen met ICT-projecten. Binnen de diverse mbo-4 opleidingen zien we grote verschillen: de ene student die van school afkomt, begrijpt het vak nauwelijks en de ander is een supertalent. Wij willen dit voorkomen door zoveel mogelijk projecten aan te bieden. Het is zonde als de ideeën van bedrijven doodslaan op geld of de kennis van mensen, terwijl studenten daar gewoon mee aan de slag kunnen!” aldus Gerben.

Esther: “We zijn allemaal op zoek naar een efficiency slag, er zijn zoveel partijen en soms weten we van elkaar niet meer wie waar mee bezig is. Daarom is het platform van Dutch TechZone zo belangrijk voor onze regio, het draagt echt bij aan de bewustwording en onderlinge samenwerking. Zo bouwen we gezamenlijk aan een zo breed mogelijk netwerk, waarbij onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan het opleiden van vakbekwaam, toekomstbestendig technisch personeel; samen staan wij sterk. Samen staan wij sterk voor Techniek.”