Connectz
Growz
Skillz

Solar Innovation & Experience Centre | Goed opgeleide mensen en kennis voor regio behouden

Read 5 min.

EMMEN – Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we aan de mooiste projecten om de regio verder vooruit te helpen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Ondernemend Emmen directeur Herman G. Idema en kwartiermaker Jelle van der Heide vertellen het verhaal van het Solar Innovation & Experience Centre Emmen.

Onderscheidende regio

Met Herman en Jelle nemen we een kijkje bij een van de grootste zonneparken van Nederland. Dit park is gelegen in Emmen, tussen het bedrijventerrein Bargermeer-Zuid en het Bedrijvenpark A37: het zonnepark Oranjepoort. Met een oppervlakte van 35 hectare, 90.000 zonnepanelen, voorziet dit park zo’n 9.000 huishoudens van elektriciteit. Binnenkort wordt aan dit park een fieldlab toegevoegd. Jelle van der Heide: “De wijze waarop dit project tot stand is gekomen, maakt het bijzonder. De gemeente Emmen heeft een aantal locaties aangewezen om zonneparken te realiseren. Hier zijn de inwoners actief bij betrokken. Met een aanbesteding is de markt vervolgens uitgedaagd een park te ontwikkelen waar ook de omgeving van zou profiteren. Groenleven uit Heerenveen bleek hier de beste ideeën voor te hebben, wat resulteerde in zonnepark Oranjepoort.”

juist in onze regio is de kennis en kunde aanwezig om de gewenste verduurzamingsslagen te maken.

Jelle van der Heide

Verduurzaming biedt mooie kansen

Maar naast dit zonnepark is ook invulling gegeven aan de wens van de gemeente Emmen om voorzieningen te ontwikkelen om goed opgeleide mensen en kennis in de regio te behouden. Daarvoor is gekeken op welke manier de regio zich onderscheidt. “Deze regio heeft een rijke historie in de productie en winning van energie en de kunststoffenindustrie. De klimaatverandering en de afnemende beschikbaarheid van gas en aardolie dwingen de verschillende industrieën, zoals olie, gas en kunststoffen om een transitieslag te maken naar duurzame energie en het gebruik van duurzame grondstoffen”, legt Jelle van der Heide uit. “De directe en indirecte werkgelegenheid van deze sectoren is gigantisch en die willen we natuurlijk graag behouden. De verduurzaming biedt daarvoor mooie kansen. Want juist in onze regio is de kennis en kunde aanwezig om de gewenste verduurzamingsslagen te maken. Daarom is het fieldlab bedacht”.
Volgens de kwartiermaker is er vanuit de markt veel vraag naar praktijkonderzoek op het gebied van zonne-energie, de opslag van energie, energie uit waterstof en de toepassingen van biocomposieten. “Met de komst van het fieldlab kunnen de aanwezige bedrijven en instellingen in de regio experimenteren en nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelen.”

Samenwerking met bedrijven en onderwijs

Herman Idema vertelt dat het fieldlab een broedkamer moet worden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zon en biocomposieten. “Het voortgezet onderwijs is aangehaakt en diverse onderzoeksinstellingen zijn zeer geïnteresseerd. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met Entrance in Groningen, TNO en Eurotron en diverse bedrijven in de regio. We hebben testfaciliteiten, meetapparatuur en ruimte waar de leerlingen les kunnen krijgen. De markt vraagt en wij draaien! We willen de jeugd kennis laten maken met duurzame energie en verschillende materialen en testopstellingen. Het bijzondere is, dat de jongeren er ook echt mee aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van zonneparken met landbouw. Wat is het effect van zonnepanelen op de ondergrond en de vegetatie? Wat is de beste opstelling voor zonnepanelen?  We kunnen het hier allemaal in de praktijk onderzoeken. Door het fieldlab komt er meer samenwerking tussen onderwijs, instellingen en bedrijven.”

“Door het fieldlab komt er meer samenwerking tussen onderwijs, instellingen en bedrijven.”

Beeld: Guido Hansman

Actuele vraagstukken

Het fieldlab richt zich in Emmen op actuele vraagstukken uit de markt. Bijvoorbeeld het geschikt maken van zonnepanelen, die veelal afkomstig zijn uit China, voor Nederland. Zoals oplossingen bedenken voor de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Er komen steeds meer decentrale bronnen en er is een toename in de opbrengst van energie via de wind en de zon. In het fieldlab kunnen we in Emmen testen in een representatieve omgeving. De kennis die hier wordt opgedaan kunnen de partijen in de regio bijvoorbeeld weer gebruiken om een stap verder te zetten in de ontwikkeling van hun onderneming. De  ruimte kan daarnaast ook worden benut  om lezingen te houden, werkbezoeken te organiseren of kennissessies te organiseren. Maar ook wordt er over grenzen gekeken naar mogelijkheden om kennis uit te wisselen met Duitse partners.

De verwachting is dat het Solar Innovation and Experience Centre nog dit jaar wordt opgeleverd.

Wil jij ook meehelpen aan het oplossen van vraagstukken uit de markt of wil je meer weten over de mogelijkheden van het fieldlab? Neem dan contact op met Herman Idema, h.idema@ondernemdemmen.nl.