English content

Herstel van Q-liner Busverbinding Hoogeveen – Emmen

De gemeente Hoogeveen spreekt haar dank uit aan Ondernemend Emmen en Ondernemend Hoogeveen voor hun inzet om de Q-liner busverbinding tussen Emmen en Hoogeveen opnieuw te realiseren. Vorig jaar heeft de gemeente ook gesprekken gevoerd met het OV-bureau Groningen Drenthe om het belang van deze verbinding te benadrukken. De vraag naar een snelle verbinding groeit, vooral vanwege de toenemende samenwerking tussen beide steden in zorg en onderwijs.

De herintroductie van de Q-liner is van groot belang voor het onderwijs en de zorg. Door fusies binnen Treant en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de Dutch Tech Zone is er een toenemende vraag naar snelle en betrouwbare OV-verbindingen. Dit is essentieel om onze regio aantrekkelijk en leefbaar te houden voor inwoners en bedrijven.

Voorlopig 2025

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de nieuwe lijn opgenomen in de voorlopige dienstregeling voor 2025. Deze lijn zal tijdens de spits een keer per uur rijden via de A37 naar station Hoogeveen. De Q-liner werd in 2012 opgeheven door te weinig gebruik, maar de vraag naar een snelle verbinding groeit nu snel. De huidige lijn 27 doet er bijna een uur over vanwege de vele haltes, wat niet meer acceptabel is gezien de toegenomen samenwerking tussen de steden.

Wethouder Roelof Bisschop benadrukt: “Goed openbaar vervoer is cruciaal voor de bereikbaarheid van onze regio en speelt een belangrijke rol in toekomstgericht beleid. We zijn zeer enthousiast over de herintroductie van de Q-liner, die niet alleen de mobiliteit van onze inwoners zal verbeteren, maar ook de economische en sociale banden tussen Emmen en Hoogeveen zal versterken.”

Jouw nieuws ook delen? Klik hier