English content

Drenthe investeert in aanpak van de Rondweg in Emmen

Geen incidentele lapmiddelen meer, maar een structurele aanpak voor de belabberde staat van de Rondweg in Emmen. De provincie Drenthe trekt dertig miljoen euro uit voor de aanpak, wat niet alleen goed nieuws is voor Emmen, maar voor de gehele Dutch TechZone.

Het deel tussen de fietsbrug Delftlanden en de aansluiting met de Hondsrugweg is de provincie Drenthe al lange tijd een doorn in het oog. “Het is inmiddels een hobbelige weg geworden”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). “Het is soms lastig je auto op de weg te houden, zeker met een aanhanger.” Om die reden mag er al jaren maximaal 50 kilometer per uur worden gereden op de Rondweg.

Meer dan alleen asfalt

Daarnaast blijft er steeds vaker water op het wegdek staan. “Met alle stortbuien van de laatste jaren, is de weg vaker gestremd”, zegt Jumelet. Dit probleem heeft vooral te maken met de folie onder het wegdek, die niet berekend is op de hevige buien van de laatste jaren. Daarom benadrukt Jumelet dat de aanpak van de weg een ‘flinke operatie’ is. “Het is meer dan alleen even nieuw asfalt draaien”, zegt hij. Het gehele afwateringsysteem moet worden aangepakt.

Geen chaos

Door de jaren heen zijn er wel maatregelen genomen, maar nooit structureel. “Dat ging om spoedreparaties en het verlagen van de snelheid”, zegt de gedeputeerde. “We willen nu een structurele aanpak, zodat het verkeer weer veilig en vlot kan doorrijden.” De provincie wil de overlast die de aanpak van de weg gaat veroorzaken, beperken. “Daarom zullen we de weg niet helemaal afsluiten”, zegt Jumelet. “Maar er worden wel banen afgesloten. We zullen er alles aan doen om een verkeerschaos te voorkomen.”

Echt nodig

Na de zomer van 2024 begint de aanbesteding. In de zomermaanden van 2025 en 2026 vinden de werkzaamheden plaats. Omdat de weg onder grondwaterniveau ligt, wordt er gewerkt tijdens de ‘droge maanden’. De dertig miljoen euro die de provincie uittrekt voor de aanpak van de weg, moet volgens Jumelet voldoende zijn. “Je houdt rekening met allerlei onvoorziene kosten, waardoor we denken dat het voor dit bedrag moet lukken. Veel geld, dat zeker, maar dit is echt nodig.”

Positieve Ontwikkeling voor Dutch TechZone

Deze grootschalige investering in de infrastructuur is niet alleen een verbetering voor de stad Emmen, maar voor de hele regio van Dutch TechZone. Een beter begaanbare en veiligere weg verbetert de bereikbaarheid en logistiek, wat cruciaal is voor de economische groei en het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen in het gebied. Door deze verbeteringen kunnen bedrijven efficiënter opereren en wordt de regio aantrekkelijker voor nieuwe ondernemingen. Dit project symboliseert een belangrijke stap vooruit in de versterking van de regionale economie en het bevorderen van duurzame groei binnen Dutch TechZone.

Bron: Dertig miljoen euro voor structurele aanpak Rondweg Emmen – RTV Drenthe

Jouw nieuws ook delen? Klik hier