English content

Nieuwe Subsidieregeling voor Lokale Energiecoöperaties Beschikbaar

Lokale energiecoöperaties en bewonersgroepen kunnen vanaf volgende week opnieuw profiteren van de subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven 2.0. Provincie Drenthe wil hiermee bewoners ondersteunen die zich inzetten voor energiebesparing, energiebewustwording en duurzame energieopwekking in hun buurt. Deze regeling staat open voor zowel nieuwe energiecoöperaties als bestaande initiatieven die willen uitbreiden. In totaal is er een bedrag van 160.000 euro beschikbaar. Dit besluit werd vandaag door Gedeputeerde Staten genomen.

De subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven 2.0 is een vervolg op de eerdere regeling, die eind 2023 afliep. Hierdoor vielen sommige groepen buiten de boot. De nieuwe regeling heeft daarom een terugwerkende kracht vanaf begin 2024, zodat ook deze groepen een kans krijgen.

Met de subsidie kunnen energiecoöperaties worden opgericht, energieprojecten voorbereid of concrete projecten uitgevoerd. Het maximumbedrag dat aangevraagd kan worden verschilt per onderdeel. Meer informatie hierover is beschikbaar via het subsidieloket van provincie Drenthe.

In het verleden zijn subsidies aangevraagd voor onder andere haalbaarheidsonderzoeken, zonnedaken, energiebesparingsprojecten en groengas-projecten. Gedeputeerde Henk Jumelet is verheugd met de voortzetting van de regeling: “Onze inwoners zijn onmisbaar in de energietransitie. Lokale energie-initiatieven, georganiseerd in energiecoöperaties of via wijk- en buurtverenigingen, spelen een cruciale rol. Ze zijn nauw verbonden met de gemeenschap en daarom ondersteunen we ze graag in het realiseren van onze energieambities.”

Voor meer informatie over de subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven 2.0 en de aanvraagprocedure, bezoek het subsidieloket van provincie Drenthe.

Homepage – Provincie Drenthe

Jouw nieuws ook delen? Klik hier