English content

Privacy

Deze verklaring gaat over de bescherming van je privacy op het moment dat je contact met ons opneemt en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene.

Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website vind je verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat je daarvan gebruik maakt, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en je niet van dienst zijn.

Wat doen wij met uw gegevens?

Dutch TechZone gaat zorgvuldig om met gegevens en zal ieders privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. De gegevens die je ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.