English content

Impact Noord

De vereniging met een missie

Impact Noord is een actief en betrokken netwerk van meer dan 60 ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe die ondernemen zien als manier om maatschappelijke problemen op te lossen. Onze missie is impactondernemen het nieuwe normaal maken en te werken aan een eerlijke, duurzame en verantwoorde economie. Een economie waarin gewerkt wordt aan brede welvaart.

Onze leden

Onze leden gebruiken commerciële doelstellingen om maatschappelijke doelstellingen te halen. Hierdoor dragen ze bij aan de nieuwe economie. Impact Noord is er voor de net bedachte start-up, maar ook voor de organisatie met meer dan 2500 medewerkers. Je betaalt als lid een jaarlijkse contributie die past bij je omzetmodel. De lidmaatschapsbijdrage wordt gebaseerd op de omzet van je onderneming van het afgelopen jaar. Wij vertrouwen erop dat de leden zelf het segment doorgeven waarin zij vallen.

Wat we doen

De vereniging versterkt het ecosysteem voor impactondernemers samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Dit doen we door het organiseren van activiteiten en events, maar ook door het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid in de markt en bij overheden. We brengen kennis, expertise en ervaring van onze leden bij elkaar. Zo behartigen we de belangen van de impactondernemer waar nodig.