English content

Samenwerkingen Noord

Onze missie

Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht.

Onze visie

Het werken met IT heeft een grotere vlucht genomen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En daarmee heeft ook de uitdaging om veilige, duurzame én competitieve innovatie te realiseren een ongekende omvang gekregen. Kennis is schaars, relevante ervaring is in onvoldoende mate beschikbaar en nieuwe regels en behoeften zijn er in overvloed.

Samenwerking Noord wil verschil maken, door de vraagstukken van haar leden zorgvuldig in kaart te brengen en hen daarbij vanuit sectorale én cross sectorale verbindingen concrete ondersteuning te bieden. Bundelen van kennis en capaciteit biedt plezier in het werken en vergemakkelijkt het vinden van, soms disruptieve, oplossingen.

Voor de medewerkers van onze leden willen we een netwerk zijn waar je hulp haalt bij inhoudelijke vraagstukken, hoog kwalitatieve expertise vergaart, ervaringen deelt, kennis neemt van aanpalende vakgebieden, kennismaakt met andere organisaties en geïnspireerd raakt om bij te dragen aan toonaangevende innovatie.