English content

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aan het hoofd van het ministerie staan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het ambtelijk hoofd is de secretaris-generaal.

Het ministerie is opgedeeld in verschillende stafafdelingen, directoraten-generaal die zich bezighouden met de opstelling van beleid, diensten en agentschappen die zich met de uitvoering van het beleid bezighouden met volledige ministeriële verantwoordelijkheid en zelfstandige bestuursorganen die met meer zelfstandigheid en beperktere ministeriële verantwoordelijkheid het beleid uitvoeren

Het ministerie is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.