English content

Makeport Mercurius

Makeport Mercurius versterkt ondernemers en onderwijs in de regio. We jagen innovaties in de circulaire maakindustrie aan en lossen vraagstukken van ondernemers op. Daarbij maken we nieuwe samenwerkingen mogelijk.

Nieuwe verdienmodellen zijn het resultaat. De inkomsten vloeien terug in de regio. Zo werken we samen aan een sterke maatschappij, toekomstbestendig bedrijfsleven én volop ruimte voor opleiding en werkgelegenheid.

Draag ook bij: word lid van deze coöperatie, deel expertise in het netwerk en meld een innovatie-opdracht aan. Verbind je als individu of organisatie aan Makeport. Samen versterken we de regio.

Makeport Mercurius geeft een impuls aan werk, welzijn en welvaart!