English content

Sterktechniekonderwijs regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe

We gaan samenwerken aan versterking van het technisch beroepsonderwijs in de regio Noordoost-Overijssel. Met als doel dat meer leerlingen kiezen voor een technisch profiel en goed voorbereid zijn op een technische vervolgopleiding in het mbo.

De initiatiefnemers zijn de vier vmbo-scholen met technische profielen: het Vechtdal College Ommen, het Vechtdal College Hardenberg, het Greijdanus Hardenberg en de Nieuwe Veste Coevorden. Ook de overige vmbo-scholen in de regio zijn aangesloten bij dit project. We werken samen om alle leerlingen een goed beeld te geven van de vele mogelijkheden in het onderwijs.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in de overige profielen en in de theoretische leerweg zetten alle vo-scholen in op een programma-aanbod waarbij leerlingen kennis maken met (nieuwe) technologie.

In het primair onderwijs krijgt Wetenschap & Technologie een plaats in het curriculum. STO wil samen met het Fablab Hardenberg en de basisscholen uit de regio, onderwijs ontwikkelen waarbij leerlingen in aanraking komen met nieuwe technieken. STO wil basisscholen ontzorgen bij de invoering van Wetenschap & Technologie en wil zorgdragen voor borging van het programma.

 

Wil je nou meer weten over Sterktechniekonderwijs regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe? Klik hier: Regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe – Sterk Techniekonderwijs

E-mailadres contactpersoon