English content

Technasium

Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, ook (of juist) in branches als de zorg en de landbouw. Er blijft grote behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. En daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. Met het technasiumonderwijs worden leerlingen klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen.

Projectonderwijs

Het vak O&O bestaat uit lessen, workshops en vooral uit projecten. De projecten hoef je niet alleen te doen; je werkt samen met medeleerlingen in een team. Bij de projecten is altijd sprake van een echte opdrachtgever. Deze wil voor een technisch vraagstuk een resultaat waar hij of zij ook echt iets mee kan. Om tot een oplossing te komen, pas je (nieuwe) kennis toe en ben je genoodzaakt op een professionele wijze te denken en te werken.

De opdrachten die aan bod komen worden ontwikkeld door een O&O-docent in samenspraak met de opdrachtgever. Bij de uitvoering van een project krijg je ondersteuning van je docent en een bètatechnisch professional.

Competentieontwikkeling

Als technasiumleerling ontwikkel je verschillende competenties. Zo blijkt dat technasiumleerlingen communicatief, ondernemend, creatief en zelfsturend zijn. Ze kunnen goed projectmatig werken en hebben geleerd samen te werken. Ook specifieke (technische) vaardigheden, zoals onderzoeken, ontwerpen en modelvormen maken komen aan bod.

Om inzicht te krijgen in welke mate je een bepaalde competentie beheerst, is de Technasium Competentiemonitor ontwikkeld. Zo zie je waar voor jou nog ontwikkelkansen liggen. Het invullen van de Competentiemonitor is een terugkerend onderdeel binnen O&O. Uiteindelijk ben je met de geleerde competenties goed toegerust om succesvol te studeren en te werken.