English content

DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college tekenen samenwerkingsovereenkomst

De mbo-instellingen DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college, gezamenlijk opererend onder de naam DNA, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de drie studentenraden. Met deze overeenkomst zetten de instellingen een belangrijke stap in de versterking van hun onderlinge samenwerking, met als doel een sterk en breed toegankelijk mbo-opleidingsaanbod in Noordoost Nederland te realiseren.

Samen sterk voor de regio

De samenwerking tussen de drie onderwijsinstellingen is niet nieuw. Al sinds 2014 werken DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college samen op verschillende terreinen, zoals voorlichting aan studiekiezers en het afstemmen van het opleidingsaanbod. Deze langdurige samenwerking is nu verder geformaliseerd met de ondertekening van de overeenkomst. Hiermee stappen de instellingen uit de concurrentie en bundelen ze hun krachten om beter in te spelen op de sociaaleconomische en demografische uitdagingen in de regio.

DNA Next: inspelen op arbeidsmarktbehoeften

Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het initiatief ‘DNA Next’. Onder deze naam brengen de drie roc’s sinds begin dit jaar hun om- en bijscholingsactiviteiten voor volwassenen gezamenlijk op de markt. Hiermee spelen ze in op de vraag vanuit het bedrijfsleven en dragen ze bij aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt. Enno van der Werff, lid College van Bestuur van het Alfa-college, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Door de handen ineen te slaan, realiseren we een aanbod aan cursussen, trainingen en opleidingen waartoe we los van elkaar niet in staat zijn. Zo bedienen we onze klanten op maat.”

Oplossingen voor regionale uitdagingen

De instellingen zien Noordoost-Nederland geconfronteerd met complexe uitdagingen zoals de energietransitie, bevolkingskrimp en vergrijzing. De DNA-samenwerking levert een bijdrage aan het versterken en innoveren van de regio. Paul de Rook, lid College van Bestuur van Noorderpoort, onderstreept de noodzaak van een gezamenlijke aanpak: “Onze ambities vragen een andere kijk op onderwijs en organisatie. Door uit de concurrentie te stappen, kunnen we onze middelen optimaal inzetten en ons onderwijs relevant en bereikbaar houden.”

Innovatie in onderwijs

Een van de speerpunten van de samenwerking is de ontwikkeling van campussen. Op deze locaties wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen zoals het hbo. Een voorbeeld hiervan is de Energiehub050, waar diverse partijen samenwerken aan vraagstukken rond de energietransitie. Arwin Nimis, voorzitter College van Bestuur van DCTerra, legt uit: “In de Energiehub050 koppelen we het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek aan elkaar en bieden we studenten een contextrijke leeromgeving.”

Commitment voor de toekomst

Na consultatie van de ondernemingsraden, studentenraden en de raden van toezicht, hebben de instellingen besloten hun samenwerking verder te formaliseren. De overeenkomst legt doelen en besluitvormingsprocessen vast en bevestigt het commitment van alle betrokkenen om de DNA-samenwerking verder vorm te geven.

Studentenraden geven het goede voorbeeld

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de drie studentenraden, die een belangrijke rol spelen in de samenwerking. Zij hebben zich ingezet voor de ontwikkeling van het keuzedeel ‘medezeggenschap’, waarmee de stem van de student een nog stevigere plek krijgt in het onderwijs. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de kerngedachte van DNA: samen werken aan een sterk mbo en een sterke regio.

Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college een belangrijke stap naar een toekomstbestendig en innovatief mbo-onderwijs in Noordoost Nederland.

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier