English content

IT Hub Hoogeveen en Ondernemend Emmen bundelen krachten voor regionale innovatie

In een opwindende ontwikkeling voor de Dutch TechZone, slaan IT Hub Hoogeveen en de ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen de handen ineen. Deze samenwerking is gericht op het optimaliseren van de aansluiting tussen opleidingen en de behoeften van het regionale bedrijfsleven. De groeiende vraag naar IT-specialisten in Emmen vormt de kern van dit initiatief, waarbij ook wordt overwogen om een dependance van IT Hub Hoogeveen te vestigen op de nog te realiseren Greenwise Campus in Emmen.

De samenwerking tussen IT Hub Hoogeveen en Ondernemend Emmen is voortgekomen uit het project ‘Meer met minder’. In dit project onderzoekt Ondernemend Emmen samen met haar leden en onderwijsinstellingen hoe er meer geproduceerd kan worden met minder mensen. Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie spelen hierin een cruciale rol, vooral gezien de blijvende krapte op de arbeidsmarkt.

“Wij willen samen inspelen op deze ontwikkelingen door dicht bij de bedrijven te opereren, met een passend opleidingsaanbod en voor de studenten zo dicht mogelijk bij huis,” aldus Herman G. Idema, directeur-bestuurder van Ondernemend Emmen. Samen met Edwin Gels, directeur-bestuurder van IT Hub, werkt hij aan de verdere uitwerking van het samenwerkingsmodel.

“IT Hub is een prachtige voorziening voor de regio,” vervolgt Idema. “Het regionale MKB en de grotere bedrijven kunnen hier enorm van profiteren, vooral dankzij de brede insteek van IT Hub: MBO, HBO, universiteit en bedrijfsleven komen hier samen. Het draait om praktisch leren en werken, en daar zijn wij als ondernemers naar op zoek.”

Deze samenwerking belooft een belangrijke impuls te geven aan de technologische en economische ontwikkeling in de Dutch TechZone, waarbij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven profiteren van een nauwe en vruchtbare samenwerking.

Meer weten over de samenwerkende initiatieven? Klik op de linkjes hieronder!

IT Hub
Ondernemend Emmen

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier