English content

Samenwerking voor een Duurzame Toekomst in Plastics

In de Hybride onderzoeksgroep Biopolymers and Recycling Innovations (HyBRIt) bundelen vooraanstaande onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool hun krachten. Gedreven door een gedeelde visie op duurzaamheid en innovatie, zetten zij zich in voor de ontwikkeling van toekomstbestendige plastics.

Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de steun van enkele belangrijke partners, waaronder de Universiteit van het Noorden, Greenwise Campus en de Noordelijke Provincies. Gezamenlijk vormen zij een krachtig ecosysteem dat de grenzen verlegt van wat mogelijk is op het gebied van plastics.

Door middel van baanbrekend onderzoek en vooruitstrevende technologieën streven we naar een wereld waarin plastics niet alleen functioneel zijn, maar ook milieuvriendelijk en circulair. Met een gezamenlijke toewijding aan innovatie, educatie en maatschappelijke impact, zijn we vastbesloten om een positief verschil te maken voor de toekomstige generaties en onze planeet.

Bekijk de inspirerende video (link hieronder) om meer te ontdekken over ons gezamenlijke streven naar een duurzame toekomst in plastics. Sluit je aan bij onze missie en laten we samen werken aan een wereld waarin innovatie hand in hand gaat met verantwoordelijkheid.

Onderzoek naar biologisch afbreekbare en recyclebare kunststoffen met Katja Loos. – YouTube

Wil je meer informatie over de meewerkende partners? Klik op de linkjes hieronder!

Rijksuniversiteit Groningen

NHL Stenden Hogeschool

Universiteit van het Noorden

Greenwise Campus

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier