English content

Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut leidt op voor Europa. Als kennisinstituut voor regionale ontwikkeling werkt het Rijnland Instituut aan een vitale Europese regio in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs als basis. Uitgangspunt is dat iedereen kan leven, wonen, werken, en studeren waar hij/zij wil in een Europa zonder grenzen.

Kennisinstituut

Het Rijnland Instituut is een kennisinstituut voor regionale ontwikkeling met verschillende partners in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Het netwerk stimuleert kennisontwikkeling, -deling en -toepassing door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo). Dankzij goede contacten met de regionale beroepenvelden vindt dit plaats in samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers (quadruple helix). Het Rijnland Instituut bevordert dankzij een krachtenbundeling van de beroepsonderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens de arbeidsmarktrelevante opleiding in de Euregionale kenniseconomie en draagt hierdoor bij aan het grensoverschrijdend wonen, werken, leven en studeren.

Wil je nou meer weten of contact opnemen? Klik hier: Rijnland Instituut | Homepage