English content

Techniekonderwijs bij de Nieuwe Veste Coevorden normaalste zaak van de wereld

COEVORDEN – In de snel veranderende wereld waarin we leven, wordt het steeds belangrijker om jonge mensen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Een belangrijk onderdeel hiervan is het introduceren van techniekonderwijs op basisscholen. Het stimuleren van technische vaardigheden bij basisschoolleerlingen gaat verder dan alleen het leren van feiten en formules. Het gaat veel meer om het ontwikkelen van een mentaliteit van nieuwsgierigheid, veerkracht en het vermogen om samen te werken. Wij spraken met Bart Kuil (docent PIE), Christa Hagel (techniek coördinator voor schoolgroep Coevorden) en Annick Roelofs (projectleider Sterk Techniek Onderwijs) op De Nieuwe Veste in Coevorden.

Christa Hagel en Bart Kuil maken zich inmiddels alweer zeven jaar sterk voor het techniekonderwijs in samenwerking met de basisscholen én bedrijven in de regio. De samenwerking tussen de betrokken partijen is intensief en vruchtbaar gebleken. Het programma heeft inmiddels 14 groepen per jaar bereikt, wat neerkomt op gemiddeld 300 leerlingen per jaar. De behoefte aan praktijkgericht techniekonderwijs is duidelijk gebleken uit enquêtes onder kinderen, die aangaven vooral met hun handen te willen werken. Christa: “Om aan deze behoefte te voldoen, zijn er ook workshops voor leerkrachten georganiseerd, zodat zij technieklessen in hun eigen klas kunnen geven. De workshops omvatten onderwerpen als 3D-printen, videobewerking en drones.” De basisschoolleerlingen mogen in het ruim opgezette technieklokaal “lekker aanrommelen” zoals Bart het noemt. “Fouten maken mag, daar leren ze van. Het gaat er vooral om dat de leerlingen plezier beleven aan het werken met hun handen en zo spelenderwijs in aanraking komen met techniek.”

Bedrijven

De betrokkenheid van bedrijven bij het programma is essentieel gebleken. Ze zijn zeer behulpzaam en staan altijd klaar om te helpen met materialen of bedrijfsbezoeken. Dit draagt bij aan een rijke leerervaring voor de leerlingen. Annick: “Naast de reguliere lessen is er ook de jaarlijkse Dag van de Techniek, voor alle leerlingen van groep 7 uit de gemeente Coevorden. Tijdens dit evenement kunnen kinderen kennismaken met verschillende bedrijven en technische activiteiten. Dit verlaagt de drempel voor leerlingen om kennis te maken met techniek en draagt bij aan hun loopbaanoriëntatie.” Bart benadrukt hoe bedrijven altijd bereid zijn om te helpen en te ondersteunen, of het nu gaat om het verstrekken van benodigdheden voor projecten of het organiseren van bedrijfsbezoeken voor de leerlingen.

Resultaat

De samenwerking tussen scholen, bedrijven en het techniekonderwijsprogramma is een doorslaggevend succes. Het heeft niet alleen het techniekonderwijs verbeterd, maar ook de ontwikkeling van technische vaardigheden bij leerlingen gestimuleerd. Er is een duidelijke groei van leerlingen die kiezen voor techniek. Deze succesvolle samenwerking tussen scholen, bedrijven en het techniekonderwijsprogramma is een voorbeeld van hoe effectieve samenwerkingen kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van leerlingen in de hedendaagse onderwijsomgeving. We zijn het erover eens dat het bevorderen van techniekonderwijs van groot belang is voor de toekomst van de leerlingen en de samenleving als geheel. Door kinderen al op jonge leeftijd bloot te stellen aan techniek, kunnen ze hun interesse en vaardigheden ontwikkelen, wat hen voorbereidt op de technologische uitdagingen van de toekomst.

Het succes van dit initiatief toont aan dat er een grote behoefte is aan techniekonderwijs op basisscholen. Kinderen hebben de mogelijkheid nodig om met hun handen te werken en hun creativiteit en technische vaardigheden te ontwikkelen. De samenwerking tussen scholen, bedrijven en leerlingen is essentieel om dit te realiseren en ervoor te zorgen dat de volgende generatie goed is voorbereid op de technologische uitdagingen van de toekomst.

Wil je meer weten over de Nieuwe Veste of Sterk Techniek Onderwijs? Klik op één van de buttons hieronder.

Heb je ook een succesverhaal? Klik hier