English content

Dutch TechZone

De Dutch TechZone is de vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Onze wortels vinden elkaar onder de grond. Daardoor ontstaat er niet alleen een rijke bodem, maar ook een stevige fundering. Hierop is het goed groeien. Aan de stevige stam van de Dutch TechZone ontstaat, gestimuleerd door de juiste voeding, een bloeiende en groeiende maakindustrie met […]

AIESEC

AIESEC is een internationale studentenorganisatie die actief is in meer dan 1700 universiteiten in 124 landen. Het acroniem AIESEC stond voor Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (Internationale vereniging van studenten in economische en handelsstudies), maar deze volledige naam is in onbruik geraakt waardoor het acroniem een zelfstandige naam is geworden. Het […]

Impact in de regio

Samen willen wij een impuls geven aan al het moois dat al aanwezig is in de regio en de beweging van impactondernemen groter en sterker maken. Wat onderneem jij? Impact in de regio ontstond door een samenwerking van mensen, die ervan overtuigd zijn dat economische ontwikkeling moet en kan bijdragen aan brede welvaart. Op initiatief […]

Impact Noord

De vereniging met een missie Impact Noord is een actief en betrokken netwerk van meer dan 60 ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe die ondernemen zien als manier om maatschappelijke problemen op te lossen. Onze missie is impactondernemen het nieuwe normaal maken en te werken aan een eerlijke, duurzame en verantwoorde economie. Een economie waarin […]

Samenwerkingen Noord

Onze missie Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht. Onze visie Het werken met IT heeft een grotere vlucht genomen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En daarmee heeft ook de uitdaging om […]

Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut leidt op voor Europa. Als kennisinstituut voor regionale ontwikkeling werkt het Rijnland Instituut aan een vitale Europese regio in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs als basis. Uitgangspunt is dat iedereen kan leven, wonen, werken, en studeren waar hij/zij wil in een Europa zonder grenzen. Het Rijnland Instituut […]

Regio Deal Zuid-Oost Drenthe II

De regio Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio. Het is óók een regio waar nog verschillende uitdagingen zijn op het gebied van wonen, werken en welzijn. Dankzij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kunnen we hiermee aan de slag. Binnen deze deal werken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, de […]

RUN EU

RUN-EU is an alliance of seven like-minded higher education institutions drawn from all regions of Europe. We were established in 2020 under the European Universities Initiative. Together, we’re creating a regional development-oriented European University that embodies the values of sustainability, multiculturalism, and inclusiveness in all its work. We aim to secure the sustainable economic, social, […]

Skills4Future

De wereld van techniek is continu in beweging. Investeren in actueel en toekomstbestendig onderwijs is hierbij van belang. Skills4future stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs om flexibel en innovatief te zijn én te blijven. Een leven lang leren is essentieel voor een stijgende lijn in goed opgeleide werknemers, die op hun beurt weer essentieel […]