Numberz

Een simpele ingang voor inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid om inzicht te krijgen in het ecosysteem op het gebied van ondernemersverenigingen, onderwijs en innovatie. Maar ook om informatie te verkrijgen over de kerncijfers van de regio. Dat is de regiodatabank.

De regiodatabank is een project en samenwerking met Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe met als doel de onderlinge samenwerking en vernieuwing binnen Dutch TechZone te versterken.

Samen met de regio, dus samen met jou, willen we stapsgewijs meer relevante cijfers weergeven die helpen met die beoogde samenwerking. Bijvoorbeeld door bedrijven individueel aan elkaar te kunnen koppelen. Door afstemming met gebruikers willen we wensen ophalen en toetsen of de regiodatabank waardevol is. 


Visualisaties op de kaart: ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en innovatie hotspots.

Op de onderstaande kaart(en) is een overzicht te zien van de onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen en innovatie ecosystemen in de regio. De visualisaties zijn interactief, dus klik gerust door de provincie heen.

Kerncijfers: banen, vestigingen, besteedbaar inkomen, beroepsbevolking en werkloosheid per Regiodeal gemeente.

Benieuwd naar het aantal banen in de regio of wil je meer weten over de bedrijvigheid? De onderstaande visualisatie bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit. De data is afkomstig van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de onderverdeling in bedrijfstakken is gemaakt op basis van de SBI (Standaard Bedrijfsindeling) 2008. 

Het aantal banen en vestigingen per gemeente per jaar is gebaseerd op LISA (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen) data en laat de werkgelegenheid zien in de periode 2015 t/m 2019. 

De regiodatabank is er voor de regio en maken we samen met de regio. Ook met jou?

Elke 6 weken plaatst het Numberz-team nieuwe functionaliteiten en voegen we nieuwe soorten informatie toe. Denk aan uitgebreidere kerncijfers over de regio of manieren om individuele bedrijven te vinden. Zo willen we onderlinge samenwerking en vernieuwing makkelijker maken. Ook houden we je op de hoogte van (online) bijeenkomsten waarop je mee kan denken en mee kan bepalen wat de nieuwe functionaliteiten worden.

Meld je aan voor nieuws, ontwikkelingen en updates.