Skillz

STO | Staat hij zo aan, oh ja, lampje doet het!

Read 5 min.

EMMEN – Victor Snaar heeft grote plannen met zijn garage V-snaar, hij gaat voor het eerst vloggen “dat is super hip“ en wil hiermee zijn bedrijf laten zien. “Dit is Vera, dat is echt een topper. Ik heb ook iets leuks te vertellen, ik ga namelijk de medewerker van de maand kiezen. Wie dat gaat worden dat weet ik nog niet, maar jullie gaan met mij meekijken!”

Hiermee start het filmpje op de website van www.sto-emmenterapel.nl en gaan meer dan 900 leerlingen in de onderbouw van het vmbo van de samenwerkende scholen Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio Emmen/Ter Apel op zoek naar de verdwenen medewerker van de maand.

“Beelden moeten niets aan het toeval overlaten.”

Rob Spitzers, Projectleider STO Esdal College

Wil je dat meer jongeren techniek meenemen in hun overwegingen voor hun eigen toekomst en zich er dus mee identificeren, dan is het zaak dat ze zo veel mogelijk positieve associaties met techniek en technische beroepen opbouwen. Associaties versterk je door middel van beelden. Die beelden moeten niets aan het toeval overlaten en dus duidelijk zijn. Laat je een beeld zien dan moet een leerling zichzelf daarin kunnen herkennen. Er moet een interactie zijn met het beeld tussen mens en techniek.

In de regio Emmen/Ter Apel is er een groeiende mismatch tussen een vraag naar technische vakmensen en een dalend aantal leerlingen die een technische vmbo/mbo opleiding volgen. Een scala aan activiteiten moet daar via STO verandering in brengen. De hoofddoelstelling van het regio plan STO Emmen/Ter Apel is dat het aantal technisch (v)mbo leerlingen in 2023 is gestegen met circa 15 procent ten opzichte van 2018. Daarmee samenhangend wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige aanbod van technische (v)mbo opleidingsrichtingen.

Onze opzet was dit jaar een promotie dag te organiseren. Het idee was de samenwerking te zoeken met Linda Meijer die al een aantal jaren de succesvolle “Innofuture“ dagen organiseert. Tijdens deze dagen maken innovatieve bedrijven uit de regio en leerlingen van basisscholen met de hulp van VO/MBO en HBO scholen met elkaar kennis. Onze logische gedachtegang was om dit concept verder uit te bouwen met leerlingen die nog een profiel in het vmbo moeten kiezen. Dit schooljaar was het al snel duidelijk dat ons dit niet ging lukken. Vandaar dat we de keuze maakten om de techniekprofielen te promoten via een speciale STO website. Op deze site willen we vooral aandacht geven aan de beeldvorming van de verschillende profielen. We willen regionale bedrijven linken aan de profielen. Het moest vooral een actieve website worden die de jeugd zal aanspreken. We hebben de bedrijven gevraagd om via vlogs jonge werknemers het bedrijf te laten promoten. Want aansprekende voorbeelden waar leerlingen zich mee kunnen associëren werkt echt!

Het spel, waarbij door middel van opdrachten gezocht wordt naar de verdwenen werknemer van Victor Snaar, is nu al door meer dan 900 leerlingen gespeeld. En dat zijn leerlingen van verschillende scholen die mee participeren in het STO Emmen/Ter Apel.  Door deze samenwerking en de bijdrage van regionale bedrijven is het doel, de beeldvorming over het werken in de techniek, weer een stap dichterbij gekomen!